Yağmurun İzdüşümü: İçerik

Yağmurun İzdüşümü: İçerik

Bu topraklarda yağan yağmurların altında… Bu coğrafyada… Şu satırların yazarı olarak içinde olduğum devirde… Zamandan benim payım için izdüşen tarihi kesitte… Yirminci yüzyıldan yirmi birinci yüzyılın bugününe kadar gelip geçmekte ve halen yaşamakta olan şu devrin/nesillerin çocukları, gençleri ve yaşlıları olarak bizler, bir geçiş döneminin tanıklarıyız. Çoğumuz öyle bir hayat sürdük ve sürmekteyiz ki… Bu hayatın içinde hem madden hem de manen birçok ikilemin ve tutarsızlığın içinde kaldık. Ve şimdi o ikilemlerin çözümlerini ve sorularımızın gerçek cevaplarını yeni yeni bulmaya başladık.

Kitapta Öne Çıkan İzdüşümler

Kitabın tutarlılığı çerçevesinde çözümleme ile ortaya çıkan gerçeklerden örnekler
ŞEFAAT
ŞEFAAT
Allah'tan başka hiç kimseye şefaat etme yetkisi verilmemiştir
FURKAN
FURKAN
Kitaptan önce furkan iner ve furkan sadece peygamberlere verilen bir şey değildir
TÖVBE
TÖVBE
Fikrin hiç değişmediyse hiç fikir sahibi olmadın, hiç pişman olmadıysan hiç tövbe etmedin demektir
KADER
KADER
Hayatta karşına çok şey çıkar ama unutma zarlar değil pullar senin kontrolündedir

Kitaptan Pasajlar

Yağmurun İzdüşümü: Öykülerle Teolojik Denemeler

Kitapyurdu Satış Adresi