Alevilik mezhebi

aleviler sema yapıyor

Görüşleriniz benim için önemli. Söz şimdi sizde.