Kalemzáde Blog

Hissettiğim Zamandan Yağmurun İzdüşümüne Kalemden Dökülenler

11 BOYUT: Farklı Boyutları Anlamak ve Zihinde Canlandırmak

11 BOYUT: Farklı Boyutları Anlamak ve Zihinde Canlandırmak

Matematiksel olarak ifade edilseler bile üç boyutun dışındaki olası başka boyutları zihinde canlandırmak oldukça zor bir iş. Adeta beyninizin tıkandığını hissediyor, sanki düşünmenin sınırına dokunuyorsunuz gibi oluyor! Ama şimdi bazı etkileri dışarıda bırakarak açıklayıcı bir düşünce deneyi yapıp bu zorluğu ortadan beraberce kaldıracağız.