Kalemzáde Cengiz Yardım | Resmi İnternet Sitesi

Şair Sözü Değil Apaçık Kuran

Şuara Suresinden İzdüşümleri | 7.Bölüm Şuara suresinin bundan sonraki ayetlerinde Kuran ile ilgili çarpıcı gerçekler anlatılmaya başlanıyor. Surenin buraya kadar olan kısmında anlatılan nebiler ve onları yalanlayanların benzerlerinin son nebiye indirilen için de benzer tavırlara gireceği veya girmekte olduğu ve hatta ileride aynı tavırlara girenler olacağına dair hem peygamberimiz hem Devamı…

Lut Kavmi ve Eyke Halkının Günahları

Şuara Suresinden İzdüşümleri | 6.Bölüm Surenin devamında Lut kavmi ve onların işledikleri günahlar geliyor bu kez önümüze. Kuran’da helak edildikleri bildirilen kavimler içerisinde en sarsıcı olanlarından biri de Lut’un kavmidir. Onların işledikleri günahların mahiyetini hemen herkes biliyordur. 26 Şuara 160,161,162,163,164 Lut’un halkı da elçileri yalanladı. Kardeşleri Lut onlara demişti ki, Devamı…

Nuh’un Gemisi ve Kuran Bağlantısı

Şuara Suresinden İzdüşümleri | 5.Bölüm Musa kıssasındaki gibi İbrahim kıssasında da temel sorunun mevcut inanışlara sarılanların “şirki” olduğunu, şirkin kokusuna bile yaklaşmamak gerektiğini, diğer günahları eğer Allah isterse affedebileceğini bir kez daha anladık. Acaba Nuh kıssasında da durum böyle mi bakalım… 26 Şuara 105,106,107,108,109,110 Nuh kavmi de gönderilen elçileri yalanladı. Devamı…

İbrahim Peygamber’in Tebliğ Yöntemleri

Şuara Suresinden İzdüşümleri | 4.Bölüm Şuara suresinin devamında İbrahim kıssası başlıyor… Her peygamberin farklı bir karakteristik duruşu var. Musa’nın sert mizacı yerine İbrahim’in mizahi bir bakış açısı var. İbrahim hem düşünen hem de düşündüren bir peygamberdi. Ta ki çocukluğundan itibaren tevhid inancını tabiata bakarak, tefekkür ederek, düşünerek içselleştiren. Pek çoğumuzun Devamı…

Saraydan Denize Mısır’dan Çıkış

Şuara Suresinden İzdüşümleri | 3.Bölüm Firavun’u destekleyecek, onu yüceltecek ve onun haklılığını ortaya koyacak gösterileri yapacak olan büyücüler ve sihirbazlar kolay kolay haklı ispatlar ortaya koyamazlar. Hedefleri göz boyamak, ilizyon yapmak, mış gibi yapmak ve yalanlarıyla insanları kandırmaktır. Ama bu işi de öyle bedavaya yapmazlar. Çıkarları gereği Firavunların yanında yer Devamı…

Musa ile Firavun

Şuara Suresinden İzdüşümleri | 2.Bölüm Kitapta Musa, Harun, Firavun, Firavun’un sihirbazları ve Mısır halkı bugüne izdüşümü yapılabilecek iyi ya da kötü namına örneklerdir. İbret alınması gereken çok ciddi mesajlar içeren Musa kıssaları Kuran’ın birçok yerinde tekrar tekrar ve farklı ayrıntıları göz önüne serecek şekilde değişik üsluplarla anlatılmakta. 26 Şuara 10,11 Devamı…

Apaçık Kitabın Ayetleri

Şuara Suresinden İzdüşümleri | 1.Bölüm Kuran’ın 26’ncı suresi olan Şuara (Şairler) Suresi kitaptaki belli başlı kıssaların bir özeti olup aynı zamanda farklı bir üslupla konuları yeniden ifade eder. Her zaman olduğu gibi bu tür yazılarımın birer tefsir olmadığını hatırlatarak başlamak istiyorum. Bu sureyi ele almakta birkaç tane maksadım var. Birincisi Devamı…