Kalemzáde Cengiz Yardım | Resmi İnternet Sitesi

Ahzab Suresinin Manidar Sonu

Ahzab Suresi’nden İzdüşümleri | 8.Bölüm Kaldığımız yerden devam edelim… 33 Ahzab 55 Peygamber’in hanımlarına; babaları, oğulları, kardeşleri,erkek kardeşlerinin oğulları, kızkardeşlerinin oğulları, hizmetindeki kadınlar ve anlaşmalarıyla sahip olduklarından ötürü hiçbir günah yoktur. Allah’tan korkun, ey Peygamber hanımları! Kuşkusuz, Allah her şeye tanıklık etmektedir. Bu ayet, önceki ayetlerde geçen ve sahabenin peygamberimizin Devamı…

Kalplerin Künhünün Testi

Ahzab Suresi’nden İzdüşümleri | 7.Bölüm Daha önceki bölümlerde Ahzab Suresinin kalp ile birebir ilişkili bir sure olduğunu ve hem indirildiği dönemde hem de sonraki ve bugünkü çağda yaşayanlar için sarsıcı iman testleri içerdiğini belirtmiştim. Şimdiye kadarki bölümlerde kalp-savaş bahsi ile o dönemki erkeklerin, kalp-peygamber hanımları bahsi ile o günkü ve Devamı…

Allah Biliyor, Korkma!

Ahzab Suresi’nden İzdüşümleri | 6.Bölüm Ahzab suresinin 39.ayetini bir kez daha hatırlayalım. 33 Ahzab 39 Onlar öyle seçkin kimselerdir ki Allah’ın buyruklarını tebliğ ederler, O’nu sayıp çekinirler, O’ndan başka kimseden çekinmezler. Hesaba çeken olarak Allah yeter. Bu ayetin cahiliye devrine olduğu kadar günümüze izdüşümünde de verdiği mesajların en önemlisi peygamberlerin Devamı…

Zeyd Meselesi

Ahzab Suresi’nden İzdüşümleri | 5.Bölüm Ahzab suresinin 37. Ayeti daha önce belirttiğim gibi en çok suiistimal edilen ayetlerin başında gelir. Peygamberimizin aleyhinde zan besleyenler için bulunmaz fırsatlardan bir tanesidir. Bakalım ne deniyor? 33 Ahzab 37 Hani sen, Allah’ın kendisine nimet verdiği ve senin de kendisine nimet verdiğin kişiye: «Eşini yanında Devamı…

Peygamber Eşlerinin Tutumları

Ahzab Suresi’nden İzdüşümleri | 4.Bölüm Ahzab suresinin 28. Ayetinden itibaren peygamber hanımları söz konusu olmaya başlıyor. Önce uyarılıyorlar, sonra peş peşe gelen ayetlerle Peygamberimizin özel hayatına dair hususlardan bazıları inananların gözleri önüne seriliyor. Yazımın daha önceki bölümlerinde de söylediğim gibi bu ayetten itibaren peygambere olan sadakat testi bizim için de Devamı…

Sarsılan İmanlar ve Sadakat Testi

Ahzab Suresi’nden İzdüşümleri | 3.Bölüm Ahzab suresinin 6. ayetinden 27. ayetine kadar peygamberimizle birlikte iman edenlerin imanlarının sağlamlığı ve sadakatlerinin nasıl test edildiği anlatılmaktadır. Bugünkü izdüşümüne baktığımızda elbette bizim imanımızın ve Allah’a olan sadakatimizin de onlar gibi test edilmekte olduğu açıktır. Birçok Müslüman’ım diyen insanın Ahzab suresinin 28. ayetinden itibaren Devamı…

Zıhar ve Evlatlık Meseleleri

Ahzab Suresi’nden İzdüşümleri | 2.Bölüm Söylediğim gibi Ahzab Suresi neredeyse tamamen kalp temizliği ile ilgilidir. Kalbi yeterince temizlememiş olanlar ayetlerde kendi kalplerini sorgulamaya ve gerekli temizliği yapmaya yöneltilmektedir. Çünkü insan iman ettiğine kanaat getirdikten sonra bile içinde bulunduğu toplumdaki kemikleşmiş kabullere, alışkanlıklara, yerel ve genel kültüre, eski arkadaşlarının sözlerine, yakın Devamı…

Kalbimizi İyi Tanıyalım

Ahzab Suresi’nden İzdüşümleri | 1.Bölüm Ahzab Suresi, din karşıtlarının da, müşrik inançları yaymaya çalışanların da en çok istismar ettiği ve inananların bu aleyhte söylemlere verilecek cevap bulmada en fazla sıkıntıda kaldığı surelerden birisidir. Çünkü içinden ayetler cımbızla seçilerek alındığında her art niyetlinin istediği tarafa çekebileceği konuları içeriyor. Bunların başlıcaları şunlar: Devamı…