BYS Venya | Önsöz

Okumadığı kitaba inandığını söyleyen, yalan söylüyordur Önsöz Benim bir iddiam var. O da Allah’ın indirdiği kitabın onu rehber edinenlere yol göstereceği ve böylece Allah’ın vahyinin herkesin hissettiği zamana gerçek hüviyetiyle kendisinin iz düşürebileceğidir. Allah izin verirse bu davama yönelik gayretimi gerek bu güne kadar olduğu gibi yazılarımla, gerekse bundan sonra Devamı…

error: Content is protected !!