29.Bölüm | Venya’ya Kaçınılmaz Dönüş

VENYA Yirmi dokuzuncu Bölüm | Venya’ya Kaçınılmaz Dönüş Canlı | İklezya Mahkemesi Başlıyor Yanlarındaki muhafızlar boyunlarındaki ateş halkalarını gerdiler. Onlar da acı ile önlerine döndüler. Kaptio buna rağmen, her zamanki gibi başı dik bir şekilde, yargıç Yudeks’e doğru bakıyordu.  “Sayın Yudeks!” diye söze başladı Kaptio “Kutsal Haberde, inkâr etmeden iman Devamı…

31.Bölüm | Okumadığı Kitaba İnananlar

VENYA Otuz birinci Bölüm | Okumadığı Kitaba İnananlar Canlı | İklezya Mahkemesi Yudeks “Sen ne diyorsun bu konuda?” diyerek Fidelis’i işaret etti. Fidelis boynundaki ateş halkasının acısının yüzüne ve diline yansımasına rağmen konuşmaya başladı. “İndiğimiz yerde âdemler Tanrı’larını ‘Allah’ ismi ile anıyorlar ve O’nun tarafından indirildiğini söyledikleri Kur’an isimli bir Devamı…

33.Bölüm | Karar

VENYA Otuz üçüncü Bölüm | Karar Canlı | İklezya Mahkemesi Son celseden önce Yudeks özel odasındaki masasına oturmuş, vereceği kararın metnini hazırlamıştı. Niháyet kâğıdı ikiye katlayıp cübbesinin iç cebine koyuyordu ki, yaşlı bir kadın eli sertçe kâğıdı elinden kapıp aldı. Yudeks başını çevirip “Ne yapıyorsun Puella!” dedi. Puella hiç cevap Devamı…

error: Content is protected !!