Varlığı kendinden olan bir son varış merci olmak zorunda. Yoksa hiçbirimizin varlığı da söz konusu olmamalı. Varlığı kendinden, tüm zamanlardan münezzeh kendi zamanının ezeli ve ebedi olan, hiçbir nesneye ait olmayan ama tüm nesnelerin ve nedenlerin son nedeni olan, tüm olasılıkların matematiğini, tüm sonsuzların sonunu temsil eden, tam irade ve iade sahibi birisi olmak zorunda.

Eğer O yoksa var dediğimiz her şey de yok demektir. Bu da sadece Tanrı’yı değil kendimizi de yok saymak demektir. Dolayısıyla biz varsak O da var. Bu kesin. Üstelik varlığı, tekliğin ve en iyinin temsili olmak zorunda Tanrı’nın. Bunun tersi mümkün değil. Ezeli olan ezeli olmayandan üstündür. Bu da kesin. Şayet Tanrı yarattıklarını ebedi olarak ve hatta kendi yeteneklerinin aynısına sahip olarak yaratsaydı bile kendisi tek bir vasıfla yine daha üstün olan olacaktı. Çünkü yaratılan hiçbir varlık ezeli değildir, sonradan var olmuştur.

Ona yok demek bile aslında bildiğimiz varlığın üstünde var olduğunu kabul etmenin başka bir ifade biçimidir. Bir şeyi yok sayabilirsiniz, yokmuş gibi davranmaya çabalayabilirsiniz ama onu istediğiniz kadar dönüştürmeye çalışın yine de yok edemezsiniz. Yok demek garip bir biçimde aynı zamanda var demek, varlığını kabul etmek demektir. Dilinizden “var” kelimesinin çıkmasına ihtiyacı yok bu bilginin.

Tanrı var ve ben bunu dindarlığımdan söylemiyorum. Başka bir çıkışı olmayan bir teslim oluş olduğu için söylüyorum. Aksini defalarca çeşitli fikri yollardan yokladım. Olmaması mümkün değil. Planını her yönüyle bilemem, bizi neden yarattığına dair de erebildiğim fikir ve tahminim dışında olan bir şey söyleyemem. Ama onun varlığın üstünde ve tüm varlıkların nedeni olduğunu, en doğruyu ve en iyiyi temsil ettiğini, yaptığı her işi mükemmel bir maksatla yaptığını söyleyebilirim.

Onu elimle, dilimle gösteremem ama her şeyin sahibi olduğunu, aksinin mümkün olmadığını zihnimle kendimi ve çevremi algımla bilebilirim. O mükemmeldir. Vardır. Üstelik ondan razıyım. Bunun da aksi mantıklı değil. Çünkü ikincisi yok. Karşılaştırabileceğiniz başka ve daha iyi bir tanrı yok. Beni seni bizi en iyi biçimde yetiştirmiş ve yaratmış olmalıdır. Beni benim için en doğru olana yöneltmiş olmalıdır. Ne kadar tekâmül edersek edelim onu aşmamız mümkün değil. Ve tüm bunları ona övgü olsun diye veya ona yaranmak için de söylemiyorum. Tüm hissiyatımla bunun böyle olması gerektiğini anlayıp bunu kabule mecbur kaldığım ve bu gerçeğe teslim olduğum için söylüyorum.

Bu temel bilgidir ve ne kadar nasılların cevabını verirseniz verin bana bu bilginin aksini getirmeniz mümkün değil. Eğer ben varsam biz varsak O kesinlikle var. Bu kadar ifade edebiliyorum. Sakın vazgeçmeyin. Düşünün, görün bakın; siz de teslim olacaksınız.

Varsayalım ki bizi Tanrı yaratmadı da uzaylılar yarattı, bizden daha tekâmül etmiş bizden üstün varlıklar bize yapay zekalar verip inşa ettiler. Bu durum bile Tanrı’nın varlığına olan inancımı bir tık azaltmaz. Neticede bilirim ki beni inşa edenleri de inşa eden biri ya da birileri olmalıdır. Hatta arada yüzlerce binlerce kademe olsun hiç fark etmez. Tanrı vardır ve tektir. Tüm olasılıkların ve nedenlerin tek olasılığı ve tek nedeni en üstte olan Tek Tanrı olacaktır.

Hatta cahilce diyelim ki Tanrı’yı yaratan başka bir tanrı olsun! Tek tanrıya inancım yine zerre miktar örselenmez. Eğer Tanrı bildiğimizi yaratan bir üst merci varsa aradaki tanrı dediğimiz şey tanrılık vasfını kaybeder, melekeye dönüşür ve onu yaratmış olan güç tek tanrı olur. Değişen sadece aradaki kademelerin sayısı olur ve Tek Tanrının altında kalarak kesinlikle eksik bir varoluşa sahip olur. Aralarda olan birileri varsa onlar tanrı değil Tek Tanrı’nın melekeleridir. Tanrı’nın iki tane olmasının olabilirliği yoktur. 

Tüm kutsal metinler ne kadar çiziktirilirse çiziktirilsinler, ne kadar yanlışlanırsa yanlışlansınlar hepsinin içinde Tek Tanrı ve Son Neden oluşu yok edilememiştir. Tanrı’ya iman en derin ve en mantıklı teslim oluştur.

İnsanlar çağlar boyu din ile Tanrının adı ile kandırılmıştır. Dikkat ederseniz göreceksiniz ki bu aldanışların temel sebebi Tanrı sayısının çoğaltılması ile ilgilidir. Din ile Tanrı ile kandıranların hepsi insanlara başka tanrılar sunarak veya O’ndan rol çalarak insanları aldatmışlardır. Tanrı’dan rol çalmak da bir nevi tanrıları çoğaltmaktır. Tanrı yoktur diyenler bile insanları aldatmış değildir. Farkına varmadan çoklu tanrı anlayışını reddetmektedirler. Çünkü iddiaları aslında Tanrı’yı ve farkındalıksız biçimde onun doğru olması gerektiğini kabul içerir ama tanrıları çoğaltanların iddiaları doğruluğu kabul değil tam tersine inkâr içerir. O Tanrı’yı yalanlar uydurarak kullanma çabasını içerir. Sonları hüsrana dönüşecek olan onlardır.

Allah tek tanrıdır.

(Düşünce deneyleri çalışmamdan)


0 yorum

Söz Sizde

%d blogcu bunu beğendi: