Salât’a Yürüyüş 5.Bölüm | Rükû ve Salâtı İkame

Rükû ve Salâtı İkame

Rükû; kibirlenmeden tevhide boyun eğen her kulun yapacağı ilk şeydir. İlk eğiliş için süreç genellikle şöyle işliyor: Allah’ın vahyini işittiniz veya kitabının içindeki bilgilerin çok önemli olduğunu öyle ya da böyle duydunuz. İşte kitabın sayfalarını açma ve okuma isteğinize göre yapacağınız basit ama önemli bir iştir rükû.

Kimilerine ayetler okunduğu zaman eğilip de “ne söyleniyor acaba burada” diye işitmeye, duymaya bile yanaşmıyorlar. Çoğunlukla hemen reddediyorlar ya da duymazdan geliyorlar. Kulaktan duyma bir dini anlayışla ya da toplum tarafından benimsendikleri tutumlarıyla zaten bildiklerini zannettikleri için kibirleniyorlar ve yüz çeviriyorlar.

77:48 Mürselat suresi 48.ayet

Onlara rükû edin denildiği zaman, rükû etmezler.

Emin olun sadece siz de değil, sizin gibi aynı kitabı açıp okumak, ondan emin olmak, üzerinde düşünüp çözümlemek isteyen birçok kişi var. Furkanıyla birlikte tevhidi fark edenler diğer rükû edenlere katılıyorlar.

2:43 Bakara suresi 43.ayet

Salâtı ikame edin ve zekâtı verin, rükû edenlerle birlikte rükû edin.

Rükû ediş tek seferle kalacak bir iş değil. Eğilip o kitaba bakmaya ve anlamaya, bildiğinizin üstüne ve üstüne koymak için çalışmaya, didinmeye, hikmet çıkarmaya ve hayatınıza tatbik etmeye tüm salât ve hayat süreciniz boyunca devam ediyorsunuz.

3:43 İmran Ailesi suresi 43.ayet

Meryem! Rabbine gönülden itaatte bulun, secde et ve rükû edenlerle birlikte rükû et.

Rükû edenlerle rükû ediş, ileride “salâtı ikame” etmenin içinde “salât” olarak adlandırılan aracında net bir biçimde ortaya çıkacak. Bazen bir kavramın alt kavramına da aynı isim verilebilir. Örneğin “icraat” kelimesi birçok konuyu kapsar. Ama icraat kapsamında yapılan “yol yapmak” gibi belirli alt bir konu da “icraat” olarak adlandırılabilir. Salât konusuna gelince bunu; yani salâtı ikame etmenin içindeki salâtı konuşacağız.

5:55 Maide suresi 55.ayet

Sizin dostunuz ancak Allah, O’nun elçisi, rükû ediciler olarak salâtı ikame eden ve zekâtı veren müminlerdir.

Rükûnun ritüel tarafına şimdilik girmiyorum. Ama merak etmeyin onu da çok konuşacağız. Rükû etmeyen birisi salâtı ikame edemez. Basit bir bel büküp eğilmekten bahsetmiyoruz. Allah’la bağlantımızı ayakta tutarak onun gösterdiği yolda gitmeye boyun eğiyoruz.

22:77 | 22:78 Hacc suresi 77. ve 78.ayetler

Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, kulluğunuzu Rabbinize edin ve hayır işleyin. Umulur ki felaha erersiniz. Allah’ın cihadı içinde hakkıyla cihat edin. O sizi seçti ve din konusunda size bir güçlük yüklemedi. Atanız İbrahim’in dini(nde olduğu gibi). O bundan daha önce de, bunda da sizi Müslümanlar (teslim olanlar) olarak isimlendirdi. Elçi sizin üzerinize şahit olsun, siz de insanlar üzerine şahitler olasınız diye. O halde salâtı ikame edin, zekâtı verin ve Allah’a tutununSizin Mevla’nız (sahibiniz) O’dur. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcı.

Ve artık sıra geldi kitaba…

Altıncı bölüm: Zikir ve Salâtı İkame

E-kitap başlangıç menüsündedir

Görüşleriniz benim için önemli. Söz şimdi sizde.