Salât’a Yürüyüş 1. Bölüm | Haydin Salât’a

Haydin Salât’a

Satırlarıma başlarken hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Şu anda okumakta olduğunuz e-kitap 2014 yılında ilk sürümünü yayınladığım ve bölümler halinde bloğumda paylaştığım “Salât’a Yürüyüş” isimli çalışmamın genişletilmiş yeni sürümüdür.

Bu salât konusuna farklı alt yapılara sahip olarak ve farklı pencerelerden bakarak “samimi olarak” ele alıp çözümlemeye ve ifade etmeye çalışanlara da derin saygım var. Benim çalışmam da bu çerçevede bir “dayanışma” olarak algılanırsa sevinirim. Karanlıklarda kayboluşumuzun ve aydınlığı bulma çabalarımızın içinde belki bir kapı da ben gösterebilirim umudundayım.

Birçok farklı çevre tarafından çok sert biçimde tartışılan konuların başında geliyor namaz konusu. Namazın varlığı yokluğu, kaç vakitliği, kaç rekâtlığı falan filan… Oysa artık çok daha açık yüreklilikle söylemek istiyorum ki; bunun adı “namaz tartışması” değil “kaybedilmiş salâtı bulma çabaları” olmalıdır.

Eğer konuya ilginiz varsa; şu anda kafanızda dolaşan ve birbirine kuyrukları değmeyen tilkilerin kuyruklarının hepsini umuyorum ki yakalayıp birbirlerine bağlayacağız. Ancak o tilkilerin kuyruklarından tutabilmek için bu kitabı sırayla okumanız gerekiyor. Bu e-kitabın dizilimi (yer yer geçişken olma zorunluluğuyla birlikte) genel anlamda salât konusunda çıkarım yaptığım bir mantığa göre formüle edilmiştir. Her başlık da kendi içinde elden geldiğince Kuran dizilimine yaslanmaya çalışılmıştır.

Peki, nedir esasta bu “salât” ve “salâtı ikame” kavramları?

O halde sözü uzatmadan başlayalım…

Haydin Salât’a…

2:27 Bakara suresi 27.ayet

Onlar (müşrikler) Allah’ın ahdini kesin olarak onayladıktan sonra bozarlar. Allah’ın onunla birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar. Onlar hüsranda olanlardır.

Bu ayette müşrikler üzerinden bize bir mesaj veriliyor ve çok önemli bir bağlantıyı koparmamamız gerektiğine işaret ediliyor. Eğer bunu yapmazsak bozguncu olacağımız ve hüsrana uğrayacağımız belirtiliyor. Bozgunculuğun zıddı ıslah ediciliktir. Görünen o ki; bu bağlantının bir ucu açık biçimde Allah’la birleşirken diğer ucu ıslahla ilgili olduğu için kendimizle ve toplumumuzla irtibatlandırılmalı.

Bu “bağlantı” konusunu Kuran’ın içinde farklı bir yerde de görüyoruz. Bu kez iman edenler üzerinden ve “salâtı ikame etme” bağlamında ifade ediliyor olması oldukça manidar duruyor.

13:19-22 Rad suresi 19,20,21 ve 22.ayetler

Sana Rabbinden indirilenin gerçek olduğunu bilen kişi, o görmeyen gibi midir? Ancak temiz akıl sahipleri öğüt alıp düşünürler. Onlar Allah’ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri sözü bozmazlar. Ve onlar (iman edenler) Allah’ın onunla birleştirilmesini emrettiği şeyi birleştirirler. Rablerine hûşû duyar, kötü hesaptan çekinirler. Ve onlar Rablerinin yüzünü (hoşnutluğunu) isteyerek sabrederler, salâtı ikame ederler, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve aleni olarak infak ederler ve kötülüğü iyilikle giderirler. Bu diyarın sonucu işte onlar içindir.

Müşriklerin kopardığı ama iman edenlerin birleştirmesi beklenen bu bağlantı her ne ise kapsamında “düşünmek, hûşû, sabır, infak, iyileştirme” gibi kavramlar var demek ki. Peki, Kuran’ın içinde iman edenler için yüksek dozda tavsiye edilen bağlanılabilir bir şeyin ifade edildiği başka bir nesne, başka bir ifade var mı?

Var elbette…

Allah’ın ipi!

3:103 İmran Ailesi suresi 103.ayet

Hepiniz Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah’ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O’nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar.

Bu ayette sadece “ip” değil, diğer ifadeler de çok manidardır. Çünkü ileride salâtla ilgili diğer bölümlerde diğer ayetleri de okuduğunuzda göreceksiniz ki buradaki ifadeler bir bir hayata geçecek. Peki, nedir burada dikkat çektiğim o manidar ifadeler? Birincisi bir araya gelmiş inanan insanlar topluluğundan bahsedilmesi. İkincisi Allah’ın nimetiyle (ki bu ifade kitap için çok kullanılır) sabahlamaları. Üçüncüsü ise kalplerin ısınıp dayanışma içine girmesi. Tüm bunlar üzerinde çokça duracağımız salât bağlamındaki çok önemli kavramlar.

Rad suresindeki yukarıdaki ayetlerin ardından iman edenlerin ödüllendirileceği belirtilip hemen sonra müşriklerin cezalandırılacağı söylenirken yine kesilen bağlantı aynı bağlam içinde tekrarlanıyor.

13:25 Rad suresi 25.ayet

Allah’ın ahdini, onu kesin olarak söz verdikten sonra bozanlar, Allah’ın birleştirilmesini emrettiği şeyi kesenler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar; işte onlar, lanet onlar içindir ve diyarın kötü olanı da onlar içindir.

İşte bu kitabımda şu andan itibaren bu bağlantının adına salât diyecek, “salâtı ikame et” ifadesini de “bağlantını ayakta tut” olarak alacağım. Test etmesi size kalmış.

Gençler için daha popüler bir ifade olan “online olmak” da diyebilirim salâtı ikame etmeye. Eğer online (yani çevrimiçi) olursan bağlantın ayakta kalacak, ne yapman ya da yapmaman gerektiği hakkında güncelleme alabileceksin. Eğer bağlantıyı kesersen irtibatsız kalacak, korunamayacak, bir sorunla karşılaştığında çözüm bulamayacaksın. Salâtı ikame etmek “çevrimiçi” olmaktır. Peki, bu çevrimiçi oluşun içinde neler yapacağız. İşte onlar da salât-ı ikame havuzunun içinde ne varsa onlar olacaktır.

Takva, furkan, tevhid, rükû, zikir, saddeka, secde, iman, tevbe, şükür, tesbih, hûşû, vakit, salât, zekât, infak, kıyam, dua, salâvat, kıble, ıslahat, cihat, sabır, istiane, şiar ve tevekkül.

Salâtı ikame kavramı çerçevesinde benim görebildiklerimin hepsini ilgili delilleriyle birlikte konuşacağız. Kuran bize ilk durak olarak takva’yı gösteriyor. Oradan başlayalım. Bakalım takva ile salâtı ikame arasında nasıl bir bağlantı var…

Resimler sadece “şiardır” şimdilik takılmayın.

Salâta yürüyüşümüz başlıyor…

İkinci bölüm: Takva ve Salâtı İkame

E-kitap başlangıç menüsündedir

Salât’a Yürüyüş 1. Bölüm | Haydin Salât’a&rdquo hakkında 7 yorum

 1. Selam Cengiz Kardeşim, 2014 “Salat’a Yürüyüş” yazınız kafamda kurcalayıpta netleştiremediğim salat konusunun dönüm noktası oldu. Bu sebeple bu yazınız benim için çok önemli. 4 sene sonra tekrar bu konuya değinmeniz gördüğüm kadarı ile yeni açlımları ile harika olmuş, devamını bekliyoruz. Ayrıca meal altlarına kavramlarla alakalı açıklama yapmanız konuya vakıf olma açısından da fayda verici. Rabbim kolaylıklar versin selam ve sevgi ile…

 2. Cengiz kardeşim merhaba,
  Kapsayıcı, ufuk açıcı güzel anlatımınız için Allah razı olsun, Allah ilminizi (hep beraber ilmimizi) artırsın inşallah. Selam ve sevgi ile..

 3. Çok güzel ve net açıklamalar. e-kitap mı sadece? Altını çizerek kitap okumak başka oluyor.

 4. Selam
  HAMD (ister,istemez bağlılık sadece onadır..O”nun yarattığı her şey ister istemez ona kulluk eder.)
  ellerine sağlık , Rabbim FURKAN’ını artırsın..
  selametle

Görüşleriniz benim için önemli. Söz şimdi sizde.