Kalemzáde Cengiz Yardım | Resmi İnternet Sitesi

Yaratılanı Severiz Yaratandan Ötürü!

Slogan mı Gerçek mi?

<“Biz yaratılanı severiz yaratandan ötürü…” diye her gün, kalplere girememiş bir sloganla övünüp duranlar gerçekten kendilerine sorsunlar bir kez olsun… Kimi sevdiniz siz? Fikrini beğenmediğiniz kimi sevdiniz? Irkını beğenmediğiniz kimi sevdiniz? Dinini beğenmediğiniz halde Yaratan’dan ötürü kimi sevdiniz? Size zararı dokunan kimi affettiniz onu Yaratan’dan ötürü? Size meşrebi, mezhebi uymayan kimi sevdiniz? Sorun kendinize? Kimi sevdiniz de onun için iyi bir çaba sarf ettiniz? Kim size karşı olduğu halde ona hükmetmek, ona büyüklenmek, ona meydan okumak yerine fikrinizle ikna ettiniz? Sizden olmayan, sizi onaylamayan kime yufka davrandınız bugüne kadar? Ağzınızdan düşürmüyorsunuz… Siz bugüne kadar kime “Ne olursan ol, gel” dediniz de ötekileştirmediniz?>

Yukarıdaki cümlelerim, daha önceki bir yazımda ucundan kenarından bu konuya değinişimdi. Şimdi konuyu biraz daha açacağım… Çünkü bu söz bir hamaset gösterisi olarak ve “biz en iyi olanlarız” maskelemesiyle saf sıklaştırma düşkünlerinin ağzından düşmemeye devam ediyor. Bakalım gerçekten Yaratandan ötürü her yaratılan sevilmeli mi?

Biz yaratılanı severiz yaratandan ötürü! Öyle mi?

Öyle olunmadığı halde bu sevgi pıtırcıklığının arkasında ciddi bir ikiyüzlülük ve çok ciddi bir gerçeği örtüş var… Niye kendini sevmek zorunda hissediyorsun… Zaten sevmiyorsun da… Ortalıktaki çocuk tacizcisi şeytanları, din kisvesi altında insanların doğru yolunun üstünde oturan şeytanları, birbirinin malına ırzına göz koyan şeytanları da o yaratmadı mı? Niye sevesin? Allah’ın “şu yarattıklarımı da sevin, çünkü onları ben yarattım” diye bir sözünü mü işittin? Üstüne üstelik bizim onları sevmemiz için önce Allah onları seviyor olmalı değil mi? Ben O’ndan daha mı şefkatli, daha mı merhametliyim ki Allah’ın sevmediğini ben seveyim?

Bakın… “Sevgi” kelimesi geçen ayetlerde Allah’ın sevmediği neler neler var…

Allah haddini aşanları, aşırı gidenleri sevmez (2:190, 5:87, 7:55)

Allah bozguncuları sevmez (2:205, 5:64, 28:77)

Allah inkarcıları (yüz çevirip gerçeği örtenleri) sevmez (2:276, 3:32, 30:45)

Allah zalimleri sevmez (3:57, 3:140, 42:40)

Allah büyüklük taslayıp böbürlenip kibirleneni sevmez (4:36, 16:23, 31:18, 57:23)

Allah ihanet edenleri sevmez (4:107, 8:58)

Allah, zulme uğranılması dışında, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. (4:148)

Allah israf edenleri sevmez (6:141, 7:31)

Allah nankörleri sevmez (22:38)

Allah şımaranları sevmez (28:76)

Allah zalimleri, kibirlileri, şımarıkları vs sevmezken ben nasıl onları Yaratan’dan ötürü sevdiğimi iddia edebilirim! Üstelik eğer onları seviyorsam Allah’ın sevmediğini severek kötülerle aynı yolda beraber yürümüş olmaz mıyım?

Bakın “Sevgi” kelimesi geçen ayetlerde öne çıkan, Allah’ın sevdiği şeyler nelermiş?

Allah iyilik edenleri sever (2:195, 3:134, 3:148, 5:13, 5:93)

Allah kötülük yaptıktan sonra pişman olanları sever (2:222)

Allah kötülüğünden arınarak temizlenenleri sever (2:222, 9:108)

Allah elçisine uyanları sever (3:31)

Allah kötülükten sakınanları sever (3:76)

Allah sabredenleri sever. (3:146)

Allah sadece O’na tevekkül edenleri sever. (3:159)

Allah adil olanları, adaletle hükmedenleri sever (5:42, 49:9, 60:8)

Allah (gerçekten) iman edenleri sever (5:54)

Allah sözünde duranları sever (9:4, 9:7)

Allah birlikte kötülüğe karşı dikilip mücadele edenleri sever (61:4)

Üstelik bununla da kalmıyor… Allah kitabında birtakım kişileri ve birtakım şeyleri sevmemizi kötülüyor bile…

Sevgi kelimesi geçen ayetlerde insanların sevmesi kötülenen şeyler şu şekilde öne çıkıyor…

İlahlaştırılmış kişileri Allah’ı sever gibi sevmek en ağır biçimde kötülenir. (2:165)

Malı tutkuyla sevmek kötülenir (2:177, 3:14, 89:20, 100:8)

Yapmadıkları şeyler nedeniyle övülmeyi sevenler kötülenir (3:188)

“Allah’ın sevdikleri sadece biziz” diyenler kötülenir (5:18)

Kar getirecek ticareti ve getirilerini tutkuyla sevmek kötülenir (9:24)

Abartılı cinsel şehveti sevmek kötülenir (12:30)

Dünya hayatını ahiretten çok sevmek kötülenir (14:3, 16:107, 75:20, 76:27)

Çirkin ve utanmaz işlerin yaygınlaşmasını sevmek kötülenir (24:19)

Şımararak sevince kapılmak kötülenir (28:76)

Doğruların yerine, cahilliğin körlüğünü sevmek kötülenir (41:17)

Dedikoduyu, gıybeti sevmek kötülenir (49:12)

Kitaptaki sevgi geçen ayetlerde insanların sevmesi övülen şeyler de var elbette…

Allah sevilir (2:165, 3:31, 5:54)

Temizlenmek, kötülükten arınmak sevilir (9:108)

Annenin evladını sevmesi (20:39)

Allah’ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? (24:22)

Hayvanları sevmek (38:32)

İman etmeyi sevmek (49:7)

Hicret edenleri, göç etmek zorunda kalanları sevmek (59:9)

Öyle “her şeyi sevin” diyen bir ayet yok. Sevgi kelimesi geçen ayetlerde insanların sevmesi şüpheli durumlar da öne çıkarılarak dikkat etmemiz istenir…

Olur ki sevdiğiniz şeyde sizin için bir şer vardır (2:216)

İnfak edilmeden sevilen şeyler (3:92)

Sizler, işte böylesiniz; onları seversiniz, oysa onlar sizi sevmezler. (3:119)

Öyle ki sevdiğiniz (zafer)i size gösterdikten sonra, yılgınlık gösterdiniz (3:152, 61:13)

Ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler. (76:8)

Sevgi kelimesi geçen ayetlerde önermeli ve teşbihli ifadeler de öne çıkar…

Bir ara yıldızın ilah olup olmayacağını düşünen İbrahim (yıldız) kayboluverince: ‘Ben kaybolup-gidenleri sevmem’ demişti (6:76)

Salih, kavmine hitaben “siz, öğüt verenleri sevmiyorsunuz.” demişti (7:79)

Eğer imana karşı inkârı sevip-tercih ediyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin (9:23)

Kardeşleri “Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir” dediler (12:8)

Rabbim, zindan, bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. (12:33)

Gerçek şu ki, sen sevdiğini hidayete erdiremezsin (28:56) 

Onlar bir cennet bahçesinde sevinç içinde ağırlanırlar (30:15, 43:70)

Süleyman’ın At Sevgisi

(Atları) seviyor oluşum Rabbimi hatırlatan hayırlı bir sevgi olduğundandır… (38:32)

Onları bana geri getirin (dedi). Sonra bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. (38:33)

İşte asıl “Yaratılanı Yaratan’dan ötürü sevmek” kastı Süleyman’ın at sevgisi gibi olmalıydı… O durumda hiç sözüm olmazdı. Ama gerçekler maalesef böyle değil. Kendilerine göre kötülerden bahsedenler bu ifadeyi daha çok kullanıyor ve o kötüleri bile Allah’tan ötürü sevdiklerini iddia ediyorlar. Oysa hayırlı olan sevgi iyiyi güzeli doğruyu sevdiren sevgidir. Yoksa insanlar sevilmemesi gereken hayırsız şeyleri ve hayırsız kişileri de çok iyi bildiğiniz gibi seviyorlar. Çünkü onlarda kendilerini buluyorlar.

Bilgi: Sevgi kelimesi geçen ayetler…

Ekli ve eksiz olarak “sevgi” ( حب ) kelimesi (kök harflere sahip olup da anlam değişikliğine uğramış kelimeler hariç) öz anlamını kaybetmeden isim/sıfat, fiil ve diğer hallerde kitapta benim sayımıma göre 87 defa geçiyor. Bunların hepsini yukarıda belirttim.

Allah’ın Sevgilisi

Bu arada dikkat etmişsinizdir umarım… Kitapta hiçbir ayette “Allah’ın habibi” yani “Allah’ın sevgilisi” diye bir söylem yoktur. Bu yazının konusu olmamakla birlikte, o da ayrı bir konu ve ayrı bir hurafe ve şirk kaynağı. Allah’ın habibi (sevgilisi) demek, hele ki bilinçli olarak bunu ifade etmek ciddi bir cahillikten başka bir şey değildir.

Yunus Emre

“Yaratılanı severiz yaratandan ötürü!” boş hamaset, kandırmaca ve göre göre, bile bile kendine söylenen bir yalandan başkası değil. Üstelik sevme iddialarına Allah’ı sebep sayıyorlar… Öyle ya, demek Yaratan olmasaydı, bunu diyenler bize eşşek sudan gelene kadar zulüm edeceklerdi! Yunus Emre neyse ki bunu demiş! Yoksa halimiz haraptı her hâl!

Yunus Emre bir şiirinde, bir nedenle (muhtemelen sevgi ve hoşgörü mesajı olarak) bunu söyledi diye sana neden durup dururken adeta ilahi bir emir oluversin? Bir derin okuma metodolojisi olarak aslında “yaratanı severiz yaratılandan ötürü” demek nispeten daha doğru değil mi? Yunus da belki böyle kastederek, bakılan her şeyde Rabbi kavramak gibi derinlikli bir felsefi anlayışla, şiir (konu) bağlamında böyle bir kelam etmiş olabilir. Alt tarafı şiirdir neticede. Yanlışı doğrusu onu bağlar… Ne ilahi bir kelam ne ayet hatta ne de hadistir. Alıp dinin tam ortasına, doğru yolun üstüne konunca gördünüz, kitaba ne kadar aykırı bir ifade olduğunu.

Sözün Etkisi

“Yaratılanı severiz yaratandan ötürü!” Süleyman’ın at sevgisi örneği kapsamında değilse, çok aksak bir söylemdir. Bilinçsiz ve cahil insanlardaki etkisi zaten Yunus’un felsefi derinlikteki olası etkisi değildir. Kötülük yapanlara karşı susmayı çağrıştırır… Kötülükle mücadeleden geri durmayı tetikler… Kötülerin tespit edilerek ortaya çıkarılmasını engeller… İkiyüzlücedir… Çünkü herkesin sevmedikleri vardır. Sevmediklerinin olmaması zaten yaratılışa aykırıdır.

Şeytani Sloganlardan Örnekler

Yaratan’ı sevmek güzeldir ama bilinçle sevilebilir… Bilmeden anlamadan sevemezsiniz. Yaratılan güzellikler ve iyilikleri de sevmek güzeldir. Ama “Yaratılanı severiz Yaratan’dan ötürü” deyince… işler değişir. Bu tür söylemler güzel bir slogan gibi görülüp, azıcık düşünülünce şeytanın zayıf foyasının ortaya çıktığı bariz örneklerdir.

Şeytan ortaya çıkıp “Allah’ı sevmeyin” demez. Ama kötüyü sevdirip, kötüyü övdürüp, kötünün şerrini gizleterek… Allah’la beraber ona ortak ettiği bu kötüleri de takip eder hale getirir sizi. Böylece sizi hem kötülüğü görüp tanıyamaz hale getirir hem de böylece o kötülüklerden arınmanızı engeller.

Kitabı okumayla ilgili bir başka örnek vereyim…

Kitap okumak güzeldir. Şeytan ortaya çıkıp “Kitabı okumayın” demez. Bilakis, “okuyun” der. Ama okuduğunuzu anlamanızı istemez. Bunun için de başka sloganlar üretir. “Türkçe okursan anlam değişir” der… “Arapça okumak sevaptır” der… “Tecvidli okumayı öğren” der… “Sen onu anlayamazsın” der… “Onu ancak alimler anlar” der… “Kuran sana yetmez, şu şu hadis külliyatları, şu şu tefsirler, şu şu icmalar, kıyaslar, fıkıhlar lar lar da lar lar lazım” der… Dinin kaygısı olmayan şeyleri gündeme getirerek “Bak Kuran’da şu yok, bu yok” der… “Sadece Kuran yetmez, peygamberin sünneti de lazım” der… Bir de bakarsın ki yıllarca Kuran okumuş, yıllarca namaz kılıp oruç tutmuş ve hatta öncü dindar bir hayat yaşamış olanlar, Kuran’da geçen iki tane ayetin bile ne dediğini hala öğrenememiş, Allah’ın kendisine ne söylemiş olduğunu hala anlayamamışlardır. Tek bildikleri zan ve kulaktan duyma bilgilerdir. Hele de din adamları cahilin önde gideni ise (ki çoğu öyledir) en çok bildikleri iman, tuvalete sol, camiye sağ ayaklarıyla girecek olduklarıdır. Oysa o da yalandır… O ve onun gibi ifadelerin hemen tamamı da hurafedir… Ve gerçek dinle yakından uzaktan bir alakaları yoktur.

 

Sev demekle sevilmez… Sevme demekle sevdiğinden geçilmez… Sevmek ya da sevmemek bir sonuçtur… Neden değil!

Gönlüncelikle ve selam ile…


4 yorum

Deniz Dalyanoğlu · 3 Ocak 2018 10:20 tarihinde

“Yaratılanı severiz yaratandan ötürü” gerçekten çok kullanılan slogan oldu, geçenlerde de bu sözü en çok kullanan kişi müminlerin ferasetinden sakının onlar Allah’ın nuru bakarlar, diyerek böyle bir söylemde bulun ki; bu söze diyecek bir şeyim yok. Çünkü müminler Ancak Allah’ın indirdiği ile hükmederler. Bu vesile ile yukarıda iyi bir çalışma ile Allah’ın indirmiş olduğu beyanları tek tek ortaya koymuşsunuz. Bu beyanların Kuran beyanı olmadığını söylecek var mı? Öyle ise Madem Allah’ın nuru ile bakacaksak, Allah’ın nuru bu kadar açık ve ortada iken nasıl oluyor da Allah’ın söylemediği bu uydurma söylemler bu kadar rahat slogan haline getiriliyor, ey hak yolunda olduğunu söyleyen insanlar işte sevgi ve nefret ile ilgili Allah beyanları yukarıda, buyrun konuşacaksanız bunları söyleyinde Kalemzade gibi kardeşlerimizde daha çok mutlu ve huzur dolu yazılarla meşgul olsunlar. . Bırakın geçici dünya makamı için taraftar kaygısını, gerçeklere Allah’ın gerçeklerine dönün ve peşinizdekileri de döndürün ki sizde biliyorsunuz ki Allah’ın katındaki makam ebedi. Kalemine gönlüne sağlık Cengiz kardeşim, Rabbim çabalarınızı kolay eylesin inşallah. Selam ve sevgi ile…

Şimşek · 3 Ocak 2018 12:04 tarihinde

Selam kardeşim
Ben seni seviyorum cengiz kardeşim.
Seni görmediğim halde
Senin yazılarını okumak seni sevmeme sebep oldular.
Sana Kur’an yettiği için seni seviyorum.
saygılar

adem · 4 Ocak 2018 09:50 tarihinde

Allah razı olsun kardeşim.
makalelerinizin her biri güncel, zorunlu ve aydınlatıcıdır.
Allah yardımcın olsun.

Mehmet Taşdemir · 4 Ekim 2018 08:44 tarihinde

Çok güzel çalışma.Ders niteliğinde…

Görüşleriniz benim için önemli. Söz şimdi sizde.