Kalemzáde Cengiz Yardım | Resmi İnternet Sitesi

Araf Suresinden İzdüşümleri

Kuran’da geçen karakterler gerçek isimlerinden ziyade sıfatlarıyla verilmektedir. Öyle ki bizim isim olarak bildiklerimiz bile esasen o kişilerin önemli bir özelliğini yansıtmaktadır. Bu kapsamda isimler aslında sıfatlardan biridir. Nebi isimleri, melek isimleri ve hatta kötü karakterlerin isimleri de böyledir. Bunlardan birisi de Firavun’dur. Esasen kelime kötü değil, o kelimeyle işaret edilen zat kötüdür. Pek tabi ki bir firavun iyi bir insan da olabilirdi.

Etimolojik kökeninde firavun kelimesinin “büyük hane” veya “hanedan” olduğunu görüyoruz. Firavun bu manada temsili bir isim olup sadece Mısır kralları için değil tüm toplumlar için doğal olarak “kral, hükümdar, sultan, melik, emir, hakan, padişah, başkan, çar ve onların sarayı, hanedanı, hanedanlıkları” gibi sair ve benzer anlamlara gelmektedir. Kuran’da temsilen bu hanedanlıkların kötü olanları için Musa kıssası örneğinde firavun kelimesi kullanılıyor. Bugünkü dünya algısında firavun kelimesi ile en çok uyuşan kelime “diktatör”dür. Peki bizler yeryüzündeki herhangi bir yöneticinin, hanedanın iyi mi kötü mü olduğunu kitabımıza göre nasıl anlayacağız? Bir firavun nasıl olur, neler yapar, destekçileriyle birlikte nasıl davranışlar sergilerler, belirtileri nelerdir, genel hatlarıyla görmeye çalışalım…

Firavun’un hanedanının önde gelenleri ve o hanedana yakınlık kuranlar Firavun’un muhaliflerini haklı bile olsalar kötülükle, hainlikle suçlarlar. Musa Firavun’un tutarsızlıklarını ortaya dökünce bakın neler oluyor…

7:109-110 Firavun kavminin önde gelenleri dediler ki: “Bu gerçekten usta bir büyücüdür. Sizi topraklarınızdan sürüp-çıkarmak istiyor. Bu duruma ne buyuruyorsunuz?”

Firavun ve ahalisi başlarına gelen iyi şeyler ya da yönetimleri süresince başarılı veya olumlu buldukları her sonucu kendilerine mal eder, kötü şeyleri ve sonuçları ise daima karşı taraf olarak gördüklerinin bir anlamda muhaliflerinin üzerine yıkmaya çalışırlar…

7:131 İyi/güzel şeylerle karşılaştıkları zaman “Bu bizden dolayıdır/bizim başarımızdır” derlerdi. Onlara bir kötülük isabet ettiğinde ise Musa ve beraberindekilerin bir uğursuzluğu olarak yorumlarlardı. Haberiniz olsun, Allah katında asıl uğursuz olanlar kendileridir. Ama onların çoğu bilmezler.

Firavun ve taraftarları önlerine hangi delil getirilse getirilsin inkâr eder, kendilerine toz kondurmazlar…

7:132 Onlar “Bizi büyülemek/etkilemek için delil olarak her ne getirirsen getir, yine de biz sana inanacak değiliz” dediler.

Başlarına ne gelirse gelsin, kendilerini üstün görmekten dönmez, kibirlenir ve yapıp ettiklerini hep doğru zannederler… Bu kapsamda ne türlü afetlerden korunacak tedbirlerden uzak olmaları (tufan), ne ekonomik çöküntüler (çekirge, güve), ne uyarılar, ikazlar (kurbağa), ne de çatışmalar, savaşlar (kan dökülmesi) umurlarında olmaz, nedenini (suçluluğu) kendileri saymazlar…

7:133 Bunun üzerine, ayrı ayrı deliller (ayetler) olarak üzerlerine tufan, çekirge, buğday güvesi, kurbağa ve kan musallat ettik. Yine büyüklük tasladılar ve suçlu-günahkâr bir kavim oldular.

Zorda kaldıklarında, düşman zannettiklerinden bile yardım ister, onlarla işbirliği yapmaya çalışırlar… ama sonra onlara yine ihanet ederler…

7:134 Başlarına iğrenç bir azab çökünce, dediler ki: “Ey Musa, Rabbine bizim için dua et. Eğer bu iğrenç azabı üzerimizden çekip-giderirsen, andolsun sana iman edeceğiz ve İsrailoğullarını seninle göndereceğiz.”

7:135 Ne zaman ki, hak ettikleri kadar bir süre, o iğrenç azabı üzerlerinden çekip-giderdik, onlar yine sözlerini bozdular.

Allah, böyle kötü firavunların şerrinden hepimizi korusun.

Selam ile…


3 yorum

Şimşek · 12 Şubat 2017 09:07 tarihinde

Emeğine sağlık

Deniz Dalyanoğlu · 13 Şubat 2017 09:26 tarihinde

Hayırlı sabahlar, gönlüne kalemine sağlık..Kör ile Gören, Bilen ile Bilmediğini bile bilemeyen bir olmadığına göre daha ne firavunlar ile muhatap olacağız Allah bilir. Rabbim gerçeğin ta kendisi ile uyanan toplum nasip etsin inşaallah..selam ve sevgi ile..

yüksel · 14 Mart 2017 16:03 tarihinde

Eline sağlık Cengiz,,Bu yazı bana Firavunun ve Firavunvari sistemlerin her dönem ve devirde olduğunu ve olacağını anımsattı..Adı ne olursa olsun..

Görüşleriniz benim için önemli. Söz şimdi sizde.