Kalemzáde Cengiz Yardım | Resmi İnternet Sitesi

elder abuse

“Kurban|Gariban Bayramı Yazısı”

Allah’ın ayetleri hep aynı şeyleri söylüyor, noktasından virgülüne kadar hiçbir harf eksilmiyor ne kutsal hükümlerden, ne Allah’ın sünnetinden, ne Zikrinden, ne de kâinattaki düzenden. Allah kendi zikrini indirdi ve kendisi koruyor. Onu okuyan “muvahhid gözüyle, muvahhid aklıyla ve muvahhid kalbiyle” okursa ancak o satırların arkasındaki aslolan satırları görüyor.

İncil | Matta | 6:1 Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki Babanızdan ödül alamazsınız.

Kuran | Nisa | 4:38 Bunlar, Allah’a ve âhiret gününe inanmazlar da halka gösteriş olsun diye mallarını dağıtırlar. Arkadaşı şeytan olan için ne kötü arkadaştır o.

İncil | Matta | 6:2-4 Bu nedenle, birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler, insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verirken, sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki, verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.

Kuran | Bakara | 2:264 Ey iman sahipleri! Allah’a ve âhiret gününe inanmadığı halde, insanlara riya için malını infak eden kişi gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve eza etmek suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak varken tepesine şiddetli bir yağmur inip kendisini cascavlak bırakmış yalçın bir kayanın haline benzer. Böyleleri, kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah, küfre sapan bir topluluğu doğruya ve güzele kılavuzlamaz. 

Kuran | Bakara | 2:271 Sadakaları açıktan verirseniz güzeldir. Ama onları gizler ve yoksullara bu şekilde verirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır, günahlarınızdan bir kısmını örter. Allah, Habîr’dir, yapmakta olduklarınızdan gereğince haberi vardır.

İncil | Matta | 6:5 Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır.

Kuran | Nisa | 4:142 Şu bir gerçek ki, ikiyüzlüler hileler düzerek Allah’ı aldatmaya uğraşıyorlar. Ama Allah da onları aldatıyor. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar. Onlar Allah’ı çok az hatırlarlar.

İncil | Matta | 6:6 Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız’a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.

Kuran | Araf | 7:55 Rabbinize; boyun bükerek, gizlice/ürpererek yakarın. O, haddi aşanları/azmışları sevmez.

İncil | Matta | 6:7 Dua ettiğinizde, putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar.

Kuran | Kasas | 28:55 Boş sözleri işittiklerinde ondan yüz çevirirler ve “Bizim işimiz bize, sizin işiniz size. Size selam (barış) olsun. Biz cahillerle uğraşmak istemeyiz,” derler.

İncil | Matta | 6:8,9 Siz onlara benzemeyin! Çünkü Babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha O’ndan dilemeden önce bilir. Bunun için siz şöyle dua edin: Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın. 

Kuran | Fatiha | 1:2 Elhamdülillahi Rabbil alemin | Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’adır. 

İncil | Matta | 6:16-18 Oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman, başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan Babanız’a oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.

Kuran | Ahzab | 33:35 Allah şu kişiler için bir affediş ve büyük bir ödül hazırlamıştır: Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar, özü-sözü doğru erkekler, özü-sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, Allah korkusuyla ürperen erkekler, Allah korkusuyla ürperen kadınlar, sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, ırz ve iffetlerini koruyan erkekler, ırz ve iffetlerini koruyan kadınlar, Allah’ı çok anan erkekler, Allah’ı çok anan kadınlar.

İncil | Matta | 6:19-21 Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır.

Kuran | Hümeze | 104:2-4 O ki, mal biriktirdi, onu saydı da saydı. Sanır ki, malı sonsuzlaştıracaktır kendisini. Hayır, iş sandığı gibi değil! Yemin olsun ki o, Hutame’ye fırlatılıp atılacaktır.

Kuran | Leyl | 92:17-20 Sakınan da ondan uzak tutulur. O ki, temizlenip arınsın diye malını verir. Onun katında hiç kimsenin, karşılığı verilecek bir nimeti yoktur/hiç kimsenin ona, karşılık olarak verilecek bir nimeti yoktur. Yüceler yücesi Rabbinin yüzünü özleyip istemek için veren hariç.

İncil | Matta | 6:24 Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. 

Kuran | Zümer | 39:29 Allah, çekişip duran birçok ortakların sahip olduğu bir adam ile yalnız bir kişiye bağlı olan bir adamı misal olarak verir. Bu ikisi eşit midir? Hamd Allah’a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler.

İncil | Matta | 6:25-34 Bu nedenle size şunu söylüyorum: ‘Ne yiyip ne içeceğiz?’ diye canınız için, ‘Ne giyeceğiz?’ diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, beden de giyecekten daha önemli değil mi? Gökte uçan kuşlara bakın! Ne eker, ne biçer, ne de ambarlarda yiyecek biriktirirler. Göksel Babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Giyecek konusunda neden kaygılanıyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın! Ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim, bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı’nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi, ey kıt imanlılar? Öyleyse, ‘Ne yiyeceğiz?’ ‘Ne içeceğiz?’ ya da ‘Ne giyeceğiz?’ diyerek kaygılanmayın. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel Babanız bütün bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz öncelikle O’nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir. O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.”

Kuran | Fatiha | 1:5-7 Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.     

İncil | Matta | 5:18 Size doğrusunu söyleyeyim, yer ve gök ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa’dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile yok olmayacak.

Kuran | Hicr | 15:9 Şüphesiz o zikri biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz.

Kitabını muvahhid gözüyle okuyan kişi; insanların üzerinde oynadığı kelimelere takılmayıp, derinlikteki Allah’ın kelimelerini görür. Siz… Allah’ın ayetlerini örtenler ve gerçeği gizleyenler… Allah kendi zikrini, kendi kitabını korur. Sizin kitabınızı değil, sizin yazdıklarınızı değil, sizin kaleme döktüklerinizi değil, sizin anlamını çarpıttıklarınızı değil, sizin sonuna ilaveler yaptıklarınızı değil, sizin yorumlarınızı değil, sizin yerini değiştirdiğiniz kelimeleri değil, sizin fiillerinizi istediğiniz özneye atadıklarınızı değil, sizin öznelerini istediğiniz yükleme atadıklarınızı değil, sizin sözlerinizi değil, sizin rivayetlerinizi değil, sizin mütevatirlerinizi değil, sizin kiliselerinizin mektuplarını, papazlarınızın, hahamlarınızın ve imamlarınızın içtihatlarını ve kararlarını değil, sizin âlimlerinizin külliyatlarını da değil. Allah kendi zikrini korur. Tevrat’ın ve İncil’in içine evirdiklerinizi, Kuran’ın etrafına çevirdiklerinizi, her ilahi kitabı çevirirken manasını değiştirdiklerinizi değil.

Arada bir Tevrat, Zebur veya İncil’den pasajlar paylaştığımda nedenlerini anlamak ve Kuran’daki bu minvaldeki ayetleri görmek istemezcesine, iman ettiği hak kitaplara soğuk duranlara rağmen, bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki; korunan, insanların dilden dile çevirilerde kullandıkları kelimeler değil, Allah’ın kendi kelimeleri, kendi zikridir. Allah zikrini korur, geçmişte de korumuştur, gelecekte de koruyacaktır. Ve Kuran… Onun kitap olarak korunarak gelişi ise son ilahi kitap oluşu ve Allah’ın bizler için çok büyük bir rahmeti oluşu nedeniyledir. Ancak… kıymetini bilenlere.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle ve gündemin gereğince; Bütün ihtiyaç sahibi yoksulların, terk edilmiş yaşlıların, unutulmuş yetimlerin, sevgiye muhtaç öksüzlerin, işsiz ve umutsuz gençlerin, itip kakılan dulların, engellenen engellilerin, okuyamayan çocukların, tedavi olanağı bulamayan hastaların, gecelerini uykusuz geçiren borçluların ve tüm garibanların bayramının kutlu, umutlu, sevinçli ve müjdeli olması… her neyini infak edebilir olanın da Allah rızası için gösterişsizce Allah’ın istediği biçimde onun düzenine destek verecek şekilde infak etmesi… huzurevi, hastane, hapishane, yetimhane ve baba ve anne ziyaretlerinin bol olması dileğiyle… Herkese hayırlı bayramlar.

Kalemzade Kamil | kalemzade.net | @kalemzade


2 yorum

Fikret Arman · 3 Ekim 2014 10:33 tarihinde

Sizlere hayırlı bayramlar… Allah razı olsun Kardeşim.
Selam ve Dua ile,

Şimşek · 3 Ekim 2014 14:37 tarihinde

sevgili arkadaşlarıma hayırlı bayramlar dilerim.

Görüşleriniz benim için önemli. Söz şimdi sizde.