Kalemzáde Cengiz Yardım | Resmi İnternet Sitesi

“Kuran’da Çelişki Var mı?” Yazıları…

Sıkça, Kuran’ın gerçekliği hakkında hepimizin karşılaştığı sorular var. Bu sorular bazen inananlardan, tahkik etme ve tebliğ için en makul cevabı bulabilme maksadıyla geliyor ki bu güzel olanı. Bazense aynı soruları sui zanla ve reddedişine mazeret arayanlar (genellikle bilgisizce) ortaya atıp kaçıyorlar ki bu soru soruş şekli de onların aslında Kuran’dan ne kadar habersiz olduklarını gösteriyor. Bu sorulardan bir kısmını bana elektronik posta ile listelenmiş şekilde gönderen değerli bir okurumun önerisi üzerine zaman zaman bu soruların kendi okumamla cevaplarını vermeye çalışacağım inşallah. Bu yazı bu konseptteki yazılarımın ilkidir.

İlk soru: Müslüman olmayanlar da acaba cennete gidebilirler mi? Önce kısa cevabı vereyim. “Gidemezler.” Kuran’dan açıkça anladığımız üzere gidemezler. Elbette bu soruyu art niyetle soranlar da kitapta bunu okudukları ya da ilgili ayetleri birilerinden duydukları için biliyorlar. Biliyorlar ama Kuran’daki başka ayetlerin bu gerçeği açıklayan ayetlerle çelişkili olduğunu ileri sürüyorlar. Bakalım gerçekten öyle mi?

Müslümanlardan başkasının cennete gidemeyeceği çıkarımı yapılan iki ayet…

3 Al-i İmran 85 Kim İslam’dan başka bir din ararsa asla ondan kabul edilmez. O, ahirette de kayba uğrayanlardandır.

9 Tevbe 30 Yahudiler: ‘Üzeyir Allah’ın oğludur’ dediler; Hıristiyanlar da: ‘Mesih Allah’ın oğludur’ dediler. Bu, onların ağızlarıyla söylemeleridir; onlar, bundan önceki inkâr edenlerin sözlerini taklit ediyorlar. Allah onları kahretsin; nasıl da çevriliyorlar?

…ve onlarla çelişkili olduğu ileri sürülen diğer iki ayet de aşağıda.

2 Bakara 62 Şüphesiz, iman edenler(le) yahudiler, hristiyanlar ve sabiiler(den kim) Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulunursa, artık onların Allah katında ecirleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.

5 Maide 69 Gerçek şu ki, iman edenlerle yahudiler, sabiîler ve hristiyanlardan Allah’a, ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulunanlar; onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır.

Aslında bunlarla birlikte başka ayetler de var ve bu durum bile “kendi bakış açılarıyla” kendi iddialarını destekleyen ayetlerlerden bile ne kadar habersiz olduklarını gösteriyor. Söz gelimi Al-i İmran 19’da “Allah katında din İslam’dır” deniyor. Ama konuyu çok dağıtmayalım ve iddia sahiplerinin verdiği ayetler üzerinde konuşalım.

Esasen bazı ayetlerdeki ifadeleri donanımımız yetmediği için anlamamak Allah’ın affına nazır bir noktaya kadar makul görülebilir. Müminler oradaki gerçeğin ne olduğunu görememiş bile olsalar yine de orada bir gerçek olduğunu bilirler. Buna emindirler. Çünkü Allah’a idrakla ve kitabın hak söz olduğuna delilleriyle iman etmişlerdir. Başka birçok ayetle ve onların arasındaki link hatlarıyla ve kendi benliklerinde, kendi hayatlarında karşılaştıklarıyla ve de kâinatta görüp tespit ettikleriyle ikna olmuşlardır. Daha başka birçok gerçekle de iman etmiş olabilirler. Ama kitaba bakarken, (şirke ve inkâra vardığı için) kitabı reddeder bir sonuca götüren cahillik, ayetler ayan beyan önümüzdeyken ne kadar makul kabul edilebilir!

Mühürlü bir kalbin dile söylettikleriyle, araştıran bir müminin kalbinin diline söylettikleri bazen aynı kelimeler, aynı sorular olsa da peşi sıra gelen sözler neyin arayışında olduklarını da gösterir. Mühürlü kalplerin dile eklettiği ilave çirkin sözler ve inkâr ile bir müminin kalbinin dile eklettiği dosdoğru yolu arayan kelimeler birbirinden farklıdır. İşte bir mümin için birilerinin çirkin sözleri gösterge olurken, kalplerin içine de en iyi şahit olan Allah’tır.

Al-i İmran 85’deki “İslamdan başka bir dinin Allah katında kabul edilmeyeceği” elbette doğrudur. Ama siz İslam’ın sadece Kuran’la geldiğini zannederseniz Bakara 62’deki ve Maide 69’daki ifadeleri de doğal olarak bu ifadeyle çelişir bulursunuz. Maalesef sadece kitabı reddeden ateistler ve deistler değil, geleneğe din diye uymuş giden kendine müslüman diyenlerden birçoğu da İslam’ın sadece Kuran’la inen dinin adı olduğunu zannediyor. Çünkü ayetlerden habersizler. Anlayarak okumamışlar. Oysa aynı kitabın içinde İslam’ın ne olduğu da açıkça ortaya çıkıyor.

Daha önce indirilen kitapları da Allah göndermiş olduğuna ve Allah katından her ne şekilde olursa olsun indirilmiş dinlerin hepsi İslam olduğuna göre, onları rehber edinmiş ve onların içinde de Allah’ın zikrini görüp tevhidi benimsemiş olanlar olması gayet olasıdır. Allah adaletsiz değildir. Adı müslüman bir coğrafyada doğduğumuz için Allah insanlar arasında ayrım yapıp bize torpil geçmedi. Allah her şekilde zikrini koruduğunu belirtmiştir. Bunlarla ilgili birçok ayet vardır. Tüm bunlar yetmiyorsa sadece Fatiha suresinin bir ayeti bile tüm gerçeği ortaya koyar.

1 Fatiha 6 Bizi doğru yola ilet.  

Müminler doğru yolda olduklarını iddia etmekten öte her anlayarak Fatiha okuyuşlarında Allah’tan kendilerini en doğru yola iletmelerini isterler. Allah Rahman’dır ve Rahim’dir. Affı ve merhameti boldur. Doğru yola yönelenleri affıyla kuşatıp en doğruya ulaştırır ve cennetine koyar. Bir insan o dosdoğru yolun (manen) 1’inci santimetresinde de olabilir, bir milyarıncı kilometresinde ilminde derinleşmiş de olabilir. Ama her ikisi de doğru yolun üzerindedir. Buna rağmen her ikisi hedefte de değildir. Hedefe ulaştıracak olan Allah’tır. Mümin ol’muş olan değildir. Ol’makta olandır. Mesele o doğru yola yönelmek, onun üzerinde olmaktır. Ben ol’dum demek değildir.

Bu kapsamda bir Hıristiyan da teslim olmuş ve hurafelerden arındırdığı İncil’le doğru yola adım atmış olabilir. Bir Yahudi de Tevrat’ta Allah’ın zikrini yakalamış olabilir. Diğer herhangi bir topluluk içinde olup da Allah’ın zikrini Kuran’dan haberdar bile olmasa bir şekilde yakalamış ve tevhidi benimseyerek doğru yol asfaltında yürümekte olabilir. Kuran bu işi kolaylaştırmış olan bir hatırlatıcıdır, üzerimize rahmet olmuş bir rehberdir.

Yeni ahidin arkasına kilise kararları ve türlü sözde azizlerin mektupları eklenmiş olsa da İncil de bir müjdedir. Tevrat’ın içinde her ne kadar sözde din adamlarının ilave ettiği rivayetler ve sözde sünnetler ayetmiş gibi görünse de o kitabın (eski ahidin) içinde birçok elçinin getirdiği gerçek zikirler de vardır. İşte o zikirlerin hepsi de İslam’dır. Ama bunları görebilmek için aklını kullanıp tevhid gözlüğüyle bakmak gerek. Aklını kullanmayana ayetler kendilerini açmazlar. Allah’ın sünnetidir (kanunudur) bu.

Hıristiyanlık mezhep adıdır. Yahudilik bir dinin değil ırkın adıdır. Ve yeryüzünde hala Allah’ın zikrini barındıran birçok yazıta, tablete, işarete hiç ummadığınız coğrafyalarda rastlayabilirsiniz. Her insanın kalbini en iyi bilen Allah, her insanı bulunduğu ortam, imkânlar ve birçok içsel ve çevresel faktörün mükemmel matematiği çerçevesinde adaletle değerlendirecektir. Bundan zerre şüphemiz olmamalıdır.

Bugün çoğunluk tarafından sadece Kuran peygamberine indirilen din kapsamında zannedilen İslam ve Müslüman kelimeleri, gerçekte Allah’a idrakle teslimiyeti ve teslim olan kişiyi tanımlar. İslam selam dinidir, barış dinidir, teslim olma dinidir. Bütün sorularına cevap bulmaya çalışan ve sonunda kaçacak yeri kalmayan teslim olur. Ya da inandığını sorgulayıp gerçekten inanmaya başladıktan sonra teslim olmuştur. Bu yüzden Yahudilerin, Hıristiyanların, Sabilerin ve bunların yanında izdüşürdüğümüzde Sünnilerin, Şiilerin, Hanefilerin, Alevilerin ve sair sairlerin de içinde tevhid yolunda yol alan, bulunduğu durumu sorgulayan, hizipleşmekten kaçma yollarını arayan, Allah’ın ayetleriyle savaşmayan, Allah’a ve ahiret gününe iman edip salih ameller peşinde koşanlar vardır. Ve onları Allah günahlarından arındırarak inşallah cennetine yerleştirecektir.

Şimdi dönüp çelişkili olduğu ileri sürülen ayetlere bir kez daha bakalım; herhangi bir çelişki görüyor muyuz? Gökyüzüne de bakalım, herhangi bir çatlaklık görüyor muyuz? Cımbızla ayetler çek ve bak bunlar çelişkili de, oh ne ala!!! Okumadığı kitabı reddedenlerle, okumadığı kitaba inananlar bakalım bizi daha ne kadar konuşturacaklar. Allah doğru yolu hak edenleri doğru yoluna ulaştıracaktır. Yanlışlar olmasa doğruların, kötülükler olmasa iyiliğin ne olduğunu nasıl tespit edebiliriz? O halde bu hilesi zayıf sorular inananları üzmemeli, aksine imanlarını artırmalıdır. Bu kapsamda bazı inkârcılar ve hatta bazı müşrik hocalar iyi ki varlar diyorum! Fitneler fark edildiklerinde inananların imanlarını artırır. Eğer Allah’ı ve onun zikrini inkar edenler ve bin dört yüz yıldır dinden din türeten o rivayetçiler, hurafeciler olmasaydı, onların yanlışlarını göremeyecek ve Kuran’daki doğruları bu kadar net anlayamayacaktık. Nedensiz hiçbir şey yaratılmamıştır. Allah öyle muazzam bir düzen kurmuş ki sadece Kuran’da değil, düzenin hiçbir yerinde çelişki yok. Kötülük olmasaydı büyük çelişki o olurdu. Şu iş neden iyi sorusunun cevabı bile olmazdı.

Evet “müslüman olmayanlar” yani Allah’a ve onun düzenine “teslim olmayanlar” cennete gidemezler. Kuran’daki hiçbir ayette de bunun aksini bulamazsınız. Ama takım tutar gibi adı müslüman olanlar hep tribünde kaldıkları, sahaya inmediği sürece cennete de seyirci kalacaklardır. Adı Müslüman değil, kalbi Müslüman, yani sözde değil gerçekten sadece Allah’a teslim olanlar ancak cenneti umabilirler. İnsanların çoğu ise…

Kalemzade | Cengiz Yardım


12 yorum

Burcu Yıldız · 19 Eylül 2014 09:20 tarihinde

Allah razı olsun. Çok güzel bir konuya el atmışsınız.
Kuran’ın okuduktan ve içindeki tevhidle birlikte vicdani bağırışı işittikten sonra Kuran’dan başka hangi hadise inanayım?
Kelime-i şehadet karşılığı cenneti garantilemeyi, erdemli yaşayıp da sırf kelime-i şehadet getirmediği için cehennemle cezalandırılmayı aklım almadı hiçbir zaman. Bana verdiği adalet ve merhamet anlayışı kadar anlayışı olmayan Allah olur mu? Aklı ve vicdanı verip onlara ters şeyler yapmamızı ister mi?
İnsana özünü hatırlatan kitabı indirene şükürler olsun. Sizlerin de yolunda çabalayan tüm iyilerin de ilmini arttırsın Rabbim.

Pabuc · 19 Eylül 2014 10:22 tarihinde

Onlardan hiç farkımız yokken o bizden olmadığını düşündüğümüz kişileri Cehenneme gönderebiliyoruz ! komiğiz biz hem de çok…………………..

  Mustafa · 8 Aralık 2017 17:12 tarihinde

  Cahillik böyle bir şey işte. Kimin cennete gidip gitmeyeceğine bu mallar karae verir olmuş artık

   Kalemzade · 8 Aralık 2017 18:22 tarihinde

   Ne kadar da nezaketlisin Mustafa! Ne kadar da derin bir fikri yapın var!
   Ben cahilim sen alimsin Mustafa! İlminden öpüyorum.

burhan · 19 Eylül 2014 22:15 tarihinde

Bundan 40 sene falan önce duyduğum bir rivayeti anlatayım.Norveçte Norveçlinin biri saatini kaybeder.Şu yanda zembeliği olan 24 saatte bir kurulan saatlerden.Saatini kaybeden kişi bir hafta ongün sonra saatini kaybettiği yerde bulmuş ve saat hala çalışıyormuş.Yani saati gören kurup yerine bırakmış.
Geleneğin şartlarıyla namaz kılarak günde 40 defa Fatiha okuyup Allah tan kendisini doğru yola iletmesini isteyen bizlermi cennete layığız yoksa yukarda anlattığım rivayette sözedilen Norveçlilermi.
Allah katında din İslamdır ayetinin güzel bir örneği bence

Cihan · 24 Eylül 2014 10:48 tarihinde

Bende Norveç ten sonra Rusya St Petersburg dan bir gözlemimi anlatmak isterim, biraz uzun olabilir;
kışın tam ortası rusya soğuğu pazar sabahı kahvaltımdan sonra giriş kattaki evimin camından dışarıya bakıyorum tam karşıda her zaman olduğu gibi kuş sürüsü çöplüğün etrafında yiyecek bekliyorlar hava soğukmu soğuk her yer kar, evdeki ekmekleri parçalayıp poşete doldurup götürmeyi düşünüyorum tam o sırada bir kadın geliyor ve kuşların çevrelemiş olduğu arabasına biniyor hemen onun arkasından bir yaşlı teyze yavaş yavaş elinde bir torba dolusuyla geldi ve arabanın arkasına yere bir torba ekmek döktü ve kuşlar hücum etti, ben tabi eyvah dedim kadın şimdi geri çıkacak ve kuşları ezecek, yaşlı teyze gitti ve inanın bana arabadaki kadın ise arabası çalışır vaziyette 10 dakika kuşların yemeklerini bitirmesini bekledi kuşlar doydu kadın geri geldi yola çıktı ve gitti, ben ise Allah a yönelip Rabbim o yaşlı teyzedende bu kadıncağızdanda sen razı ol dedim, bakarsan ikiside Hristiyan üstelik İsa yı Rab edinenlerden, o günden beri o insanların hali durumu ne olacak diye düşünürüm, Burcu Yıldız’ın söylediği gibi bana verdiği adalet ve merhamet anlayışından milyonlarca kat daha adaletli ve merhametli olan Rabbimizin elbet bir hesabı var…

Fikret Arman · 21 Ekim 2014 15:13 tarihinde

Allah razı olsun Kardeşim. İslamiyetin ve Müslümanın şifresini o kadar net ve güzel özetlemişsin ki, tabii ki anlayana! Allah sizi hiç bunaltmasın diyorum. Selam ve Dua ile,

batuhan · 19 Mart 2015 16:56 tarihinde

allah dogru olani cennetine alacaktir bunda suphe duymuyorum , allah iyi ve kotu insani ayiramayacak kadar adaletsiz degildir !

Oğuz ERCiYAS · 25 Haziran 2015 23:44 tarihinde

Kimin cennete veya cehenneme gireceği niçin başkalarını ilgilendiriyor ki? Bu takdir yalnızca ve mutlak olarak Allah’ındır. Yan komşu ateistmiş, karşı mahalledeki Yahudiymiş, üs kattakiler şeytana tapma ayinleri yapıyorlarmış, 300 km uzaktaki bir güzel adam iliklerine kadar islam ile yaşıyormuş… Hangisinin cennete, hangisinin cehenneme gideceğinden bana ne, sana ne, ona ne, kime ne? Yaratıcımız, eğer “tesçilli” islam düşmanı olan bir Yahudiyi cennetine kabul ederse, bu duruma kim itiraz edecek? Ve onun cennete veya cehenneme gidecek olması kimin açısından neyi değiştirecek? Var sayalım ki, tüm Hristiyan alemi cennete girmeye hak kazanmış olsun, bu kazanımdan (cennete girecek olandan başka) kime ne? Nedir bu anlamsız merak? Yargıcın en hassas terazi ile hesaplayıp vereceği kararından şüphe eden mi var – ki böyle bir şüphesi olan kişi cennetten uzaklaşma yolundadır. Aslıvar Kendiyok beyefendi cennete kabul edilmiş… Bana ne? Size ne? Kime ne? Benim veya sizin cennetteki payınıza ortak mı olacak? Hayır. Cennete sadece 100 kişi de girse, tüm insanlık da girse, orada sunulacak nimetlerde “paylaşma” / “bölüşme” mi olacak? Hayır. O halde niçin merak ediyorsunuz kimin cennete gireceğini veya giremeyeceğini?
Lütfen kendinize ve sevdiklerinize odaklanın, siz kendiniz Allah’ın hoşnutluğunu (ve umulur ki cenneti) arayın, “diğerleri”nin ne olacağını da yetkilisine, gerçek söz sahibine bırakın – onların akıbeti sizi de beni de hiç mi hiç ilgilendirmez.

yüksel · 22 Ağustos 2016 09:40 tarihinde

Bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim. Ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için dîn olarak İslâm’dan razı oldum.
Maide 3
Din tamamlanmış ve kemale ermiştir..Sorun burda değil zaten diğer dinlerin İslam olarak bilinmeyişinde ….kimseye kızmıyorum bende öyle biliyordum bize yıllardır öğretilen din bu sadece İslam olanlar kurtulacaktı…Kuran’dan uzak kalışımızın sorunları bunlar..İnşaAllah düzelecek…selam ve dua ile..

Mustafa · 8 Aralık 2017 17:11 tarihinde

En başta bir yanlışın var. Cennete giremezler diyip kendi fikrini söylemen cok saçma. Allah bilir dostum. Ondan sonra ayetleri kafana göre yorumlayıp cennete giremeyeceklerini yorumluyorsun. Allah bilir diyorum ve senin gibi şirk koşanlarıda kınıyorum.

  Kalemzade · 8 Aralık 2017 18:19 tarihinde

  Yazıyı okudun mu Mustafa? Okuduysan anladın mı? Anladığına ikna oldun mu? Başlığa geçen soruyu kimler soruyormuş Mustafa? Kimlere ne maksatla ve hangi ölçülerle cevap vermişim? Kendi fikrimi mi söylemişim yoksa ayetler çerçevesinde bir çözümleme mi yapmışım Mustafa?
  Oku Mustafa oku. Mustafa kitap oku.
  Önce oku sonra yaz. Mustafa imla öğren.
  Selam ile…

Görüşleriniz benim için önemli. Söz şimdi sizde.