Kalemzáde Cengiz Yardım | Resmi İnternet Sitesi

cehennmi kaplamak

Allah’tan Daha Merhametli Olduğunu Zanneden Anlayışa Atfen…

Cehennem… Allah’ın Kuran’da defalarca sakınmamızı istediği, hayalimizin ulaşamayacağı karşılık mekânı… Allah onu bize açıklamak için birçok ayette benzeşimli bir manzara gösteriyor. Ateş, zakkum, irin, serinletmeyen gölge, kaynar su… Kuran’ı hayatının odağına koyan bir müslüman dualarında hem kendisinin hem de elbette sevdiklerinin bu azaptan korunmasını ister. Allah’ın bize öğrettiği dualarda hep “Allah’ım bizi cehennem azabından koru” manası var. Buraya kadar hiçbir sorun yok…

Peki bir insan… Küçük yaşta çocuklara tecavüz edip öldürenlerin, gözünün önünde sevdiği insanların ırzına geçenlerin, anne karnındaki bebekleri süngülerle mızraklarla öldürenlerin, rastladıkları kız çocuğunu çırılçıplak soyup onunla fotoğraf çektiren işgal askerlerinin, kendi menfaati gereği adaleti yanıltarak suçsuz ve günahsızları her türlü zulme maruz bırakanların, taşlayarak öldürenlerin, canlı canlı deri yüzenlerin, kelle kesenlerin, yetim malını zevkhanelerde yiyenlerin, çoluk çocuk kadın erkek genç ihtiyar demeden insanları yakanların, kimsesiz insanlar üzerinde nükleer ve kimyasal deneyler yapanların, diğer insanları köleleştirerek demokratikleşenlerin, mal için annesini kızını eşini kızkardeşini satanların, şu dünyayı kendileri için riba yurdu haline getirenlerin, şahsi menfaatleri için kutsal kitapları bilerek tahrif ederek Allah ve peygamberlere türlü iftiralar düzenlerin… cehennemden korunmasını ister mi? İstemez elbette… Ama şu söze bakarsak isteyebilir de!!!

“Allah’ım vücudumu Cehennemde o kadar büyüt ki başka kimseye yer kalmasın”

Peki kim söylemiş bu sözü?… Kuran’a baktığımızda cehennem konulu duaların ona girmeye değil hep ondan korunmaya yönelik olduğunu görürüz. Kim söylemiş? Peygamberimiz mi? Hayır. Hadislerde bile yok. Daha eski peygamberler mi? Onlar da değil elbette. Kim söylemiş peki?… Çeşitli kaynaklarda genel olarak üç ayrı kişiye atfedildiğini görüyoruz. Birincisi ilk halife Ebubekir. İkincisi Bayezid-ı Bistami ki sufiliğin öncülerinden ve Nakşibendi silsilelerinden biri sayılmaktadır. Üçüncüsü ise Risale-i Nur külliyatında, yine atfen Ebubekir’den kendine özgüleyen Said-i Nursi!

Amaan sen de! Ne var bu sözde! Demek ki adam o kadar şefkatli birisi ki kendisini tüm insanlık için feda etmeye hazır!!! Evet, öyle görünüyor! İlk bakışta “ne kadar da kıymettar bir söz, ne kadar da Allah adına, din adına kendini feda etmeye harika bir örnek! İyi ama bunun bir benzerini biz Hıristiyan mezheplerindeki beğenmediğimiz o anlayışta da görüyoruz! Nasıldı? İsa yeryüzüne inen Allah’ın oğlu olarak türlü cefalar ve eziyetler çekerek kendisini feda edip doğuştan günahkar olan insanlarının günahlarının kefaretini ödeyecek ve insanlığı kurtaracaktı!!! Ne kadar da benzeşiyor değil mi!

Ebubekir, Bestami ya da Said de o kadar ulvi bir amaç için kendilerini feda ediyorlar ki!!! İnsanların cezalandırılmaması, cehenneme girmemesi adına cehennemi bedenleriyle doldurmayı istiyorlar!!! Kimin azabına karşı bu duruş peki!!!

Şu da söylenebilir… Bu alıntıladığımız söz bazı kaynaklarda bu şekliyle geçse de aslında tahrif edilmiştir. Çünkü bazı kaynaklarda da şöyle geçiyor…

“Allah’ım; benim vücudumu Cehennem’de öyle büyüt ki, hiçbir ehl-i îman için girecek yer kalmasın!”

Hmmm… Yanılmışız!!! Kaynaklar bizi yanıltmış!!! Demek ki ehli imana yönelikmiş… Bu nadide fedakâr insanlar Allah’ın azabından suçlu günahkarları değil, sadece ehli imanı kurtarma peşindeymişler!!! Ne’den kurtarmak! Allah’ın azabından!!! Cehennemden!!! Hmmm… Yani bu insanlar o kadar şefkatliler ki Allah’tan bile insanları kurtarma peşindeler!!! Allah bile onlar kadar şefkatli değil!!! Allah ehli imanı cehenneme tıkma peşindeyken bu şahs-ı maneviler onları kurtarmak için kendilerini feda ediyorlar!!! Ne kadar da ulvi bir amaç!!! Çileden çıkmak istemiyorum ama dayanamıyorum… Arkadaş, hiç mi aklımız yok bizim!!! Hiç mi düşünmeyeceğiz!!! Bu kadar mı cahiliz de şu sözlerdeki gelsinleri, sevsinleri, desinleri, enaniyeti bir tarafa bırakalım da şirki bile fark edemiyoruz!!! Ne kadar körüz ki apaçık sırıtarak orada duran şeytanı göremiyoruz!!! İşte bu sözün bir başka versiyonu daha…

“Eğer “Bir kişiden başka herkes cehenneme gidecektir” dense, o kişi olmaktan korkarım. Bir kişiden başka herkes cennete girecek” dense, o kişi olmayı ümit ederim.”

Bunu da ikinci halife Ömer söylemişmiş!!! Aklını azıcık olsun kullanamayan insanlar birilerini putlaştırırken bile o kadar akılsızca putlaştırıyorlar ki… “Şeytanın hilesi zayıftır” ayeti kendini ispat üzerine ispat ediyor.

Sonra birileri çıkıyor bu sözleri söyleyenleri desteklemek ve daha da yüceltmek için başka başka sözler uyduruyorlar. “Ben ahiret hayatımı feda ettim” diyecek olanlar da kendilerini desteklediği için bu sözü kendi kitaplarına ön kabul olarak alıyorlar… Ne kadar da ilkel bir tuzak! Ama Allah’ın da onlara tuzak kurduğunu unutuyorlar elbette… İsimler değil sorun… Şu söze bakalım…

“İslam bugün öyle mücahitler ister ki dünyasını değil ahiretini dahi feda etmeye hazır olacak”

Bir mücahit öyle yanlış işler yapacak ki, bu işlerden dolayı ahiretini kaybedecek ve bu yolla ehli imanı kurtaracak!!! Yani Allah’ın tasvip etmediği işler yaparak, adeta Allah’ın amaçladığı yolun yetersiz olduğu iddiasıyla, bu üstün akla sahip insan kurtuluş için yol buluyor!!! Şuradaki açık çelişkiyi nasıl göremez şu yüzyılın görevlendirilmiş mücahitleri!!! Allah tarafından ilham edilerek görevlendirilmişler ama cehennemi hak ediyorlar!!! Bu, aklını peynir ekmekle yemek değil de nedir!

“Hizmet adına gerektiğinde ucunda ateş ve azap olan haramları göze almak veya ifası pek makbul ve matlup olan sünnetleri dahi gözden çıkarmak”

Allah’ın tasvip etmediği şeyler yaparak Allah adına hizmet etmek nasıl olur? Ateş ve azap getiren haramları göze alarak iyi bir amaç uğruna didinmek!!! Peki bugün de biri çıkıp ucunda ateş ve azap olduğu kesin cinayetler, katliamlar, savaşlar, ırza tecavüzler, hırsızlıklar ve faizler yoluyla insanları kurtaracak bir yol buldum derse ne olacak!!! Yok buradaki mana o değil denilebilir… Çünkü bak sözün devamında deniyor ki sünnetleri dahi gözden çıkarmak!!! Sünnetleri dahi!!! Daha üstünü yok yani!!! Sünnetleri bile!!! Onu bile!!! Sakalını tıraş etsen bile!!! Dişini misvak dalıyla temizlemesen bile!!! Hadislerden işine geleni alıp işine gelmeyeni alamasan bile!!! Peki farz nerede!!!

Haramları göze aldık ya, farzın esamesi okunur mu artık!!! Ama kelle gitse de sarık çıkmaz!!! Sarık, tüm bu farz ve sünnetlerden ve azap getirecek haramlardan daha bir elzem!!! Sarığa karşı olduğumdan değil, işin içindeki çelişkiyi göstermek için veriyorum bu örneği. Kimsenin kimsenin başındaki sarığı çıkarmasının, üstündeki örtüyü çekip almasının iyi bir iş olduğunu söylemiyorum. Ama kimileri buraya çekebilir sözümü, onu da tahmin edebiliyorum.

“Sonra, ben cemiyetin iman selâmeti yolunda âhiretimi de feda ettim. Gözümde ne Cennet sevdası var, ne Cehennem korkusu. Cemiyetin, yirmi beş milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir S… değil, bin S… feda olsun. Kur’ân’ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa, Cenneti de istemem; orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selâmette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur.”

Burada gizli bir tanrılık iddiası ya da hadi abartmayayım, tanrılık benzeşmesi yok mu? Elbette cennet hesabı, cehennem korkusu değil Allah rızası her şeyden önce gelir. Bu övülesi bir düşüncedir. Sözüm yok. İnsan sevdikleri için kendisini feda da edebilir. Ama cennet hesabını yapmamak, cenneti ummamak ve cehennemi istemek değildir. Allah’ın cennetini zindan, cehennemini gülistan yapan (sahte) anlayışın bir ruhsal yıkıntıya uğramışlık olduğunu nasıl göremeyiz! Tamam, her insan arada bir “ben” deme ihtiyacı hisseder. Ancak bu sözlerde “sadece ben” var. Bu sözlerde “desinler ki hayır, sen cehennemlik değilsin, sen yüksek ve eşsiz bir ahlak üzerinesin” var. Ulvi olmak değil “ulvi desinler” var. Kendi adaletimizi nasıl olur da Allah’ın adaletinden bile bile üstün tutarız! Kuran’ı okuyan bir kişi asla Kuran’ın bu tip bir duaya yöneltmediğini, aksine o azaptan korunulması gerektiğini uyardığını nasıl bilmez!

Sözüm yazıda adı geçenlere değil… İsmi geçenlere, Ebubekir veya Bestami’ye değil elbette. Mesela Ebubekir’in böyle bir şey söylemiş olduğuna ihtimal bile vermiyorum. Nasıl ki peygamberimizin söylemediği şeyler onun ağzından çıkmış gibi uyduruluyorsa birileri bu şahıslar adına da uydurmuş olabilirler. Burada kast ettiğim şey onlara verilen eşsiz örneklilik (ilahlık) vasfı. Putlaştırılmaları… Aynen peygamberimizi putlaştıranların yaptıkları gibi… Beyazid-i Bestami için anlatılan hikâyenin başına bakalım mesela…

“Beyazid-i Bistami Hazretleri kırk beş kez haccetmiş ve her gün bir hatme okumuş mübarek kişilerin safında yer alan kadri yüce bir zattır. Bir gün Arafat tepesinde oturuyordu. Nefsi ona şöyle fısıldadı: “Beyazid! Senin benzerin var mıdır? Kırk beş defa haccettin ve binlerce defa hatmetme bahtiyarlığına eriştin” Bu ses onu üzdü, nefsin hala onu kendine doğru sürüklemek istediğini ve enaniyete doğru ittiğini anladı.”

Gördüğünüz gibi Bestami bir taraftan ilahlaştırılırken bir yandan tevazulu gösteriliyor. Bu şeytanın açık hilesidir. Zehirler ekmek arasına sıkıştırılıp veriliyor. Bestami deniyor, o kadar alçak gönüllüydü ki bu eşsiz ve benzersizliği ile neredeyse bir ilah gibiydi!!! Ama buna rağmen tevazu sahibiydi!!! Peki bu hikayeyi anlatan bunu nasıl öğrenmiş olabilir? Bestami’nin kendisinden!!! Yani Bestami kendi nefsinin fısıltısını ve tevazusunu anlatıyor!!! Ben var ya ben o kadar alçak gönüllüyümdür ki!!!

Kırkbeş kez hac yapmış!!! Bir kez yapıp, kırk dördünde İran’daki akrabalarını gönderseydi hacca keşke! Her gün bir hatme okumuş!!! Her gün bir hatme!!! Okuyamaz, bu açık bir yalandır, deseniz cümlenin devamı sizi yalancı çıkarır!!! Neden? Çünkü o mübarek kişilerin safında yer alan KADRİ YÜCE bir zattır. Kabul et diyor rivayet, o senin gibi bir insan değil, yüce bir varlık, bir günde hatmeder!!! Hızlı okuma tekniği var onun!!! Üstelik düşüne düşüne tefekkür ede ede okur, yine de bir günde bitirir!!! Yemez, içmez, tuvalete gitmez, uyumaz, konuşmaz, yıkanmaz, tırnak kesmez her gün bir hatim indirir!!!

Yok bahsedilen hatim değil de oluşturulan halakanın hatme zikiridir!!! Öyle mi!!! Halakalar, zikircibaşı, dağıtılan taşlar…. O halde taşlarla selavat çekip, yedi yedi Fatihalar, onar biner İhlaslar, İnşirahlar ve tekrar tekrar taş sayısınca selavatlar!!! Yani adam gibi oturup da Kuran’ı okumak değil bu işler!!! Kusura bakılmasın ama ben bunu yağ satarım bal satarım usulü bir çocuk oyunundan öte göremiyorum… Hergün toplanan koca koca adamlar oyun oynar gibi halkalar kurup, kimin önüne kaç taş düşmüşse o kadar selavat getirecek, toplamda şu kadar Fatiha şu kadar ihlas okunacak da toplam rakamdan sevap umulacak!!! Alay ettiğim sanılmasın, bunu gerçekten dinini oyun ve eğlence aracı yapmaktan öte bir şey göremiyorum. Bestami Kuran’ı adamakıllı okumak yerine hergün böyle bir hatme (!) yapacak!!! Sonra bu Bestami çıkıp cehennemi kaplayarak bizi kurtaracak!!! Ne diyeyim!!!

Rivayete dönünce; nefsi Bestami’ye değil aslında bu safsataları okuyan, dinleyen bize fısıldıyor… Bestami’nin bir BENZERİ YOKTUR diye! Sözün devamı Bestami’yi enaniyete değil bizi KÖLELİĞE ve KULLUĞA itiyor. Bir insanın dinsel anlamda eşsiz benzersiz olduğunu söyledikten sonra, Allah’ın eşsiz benzersiz olduğunu da ilave etseniz neye yarar! Sadece kıyısından köşesinden benzeştirmiş olursunuz. Maksat o olmasa da şeytanın hilesidir bu.

Hikayenin devamında Bestami rahip kılığında bir kiliseye giriyor ve başrahiple yaptığı diyalog ve ona sorulan sorular sonucunda ulaştığı açık galibiyet ile oradaki bütün papazlar İslam’a geçiyor!!! Verdiği cevaplarda abdestle, namazla ilgili olanlar olduğu halde nedense hep Başrahip tarafından “doğru” diye onaylanıyor!!!

Sorun Ebubekir, Bestami veya Said değil… İster onlar olsun, ister olmasın… Mesele Şeytan… Türlü iftiralara vesile rivayetlerle peygamberimizin adını bile kullanmıyor mu? Bizler şeytanın foyalarını açık açık görebilecekken gözlerimizi kapatırsak her söylenene din diye inanır, ve böylece Allah’la beraber her yüceltileni de bilmeden Allah yerine koymuş oluruz. Bu şirktir. Taşlara tapınmamıza gerek yok şirke girmek için…

Hadi biz rivayetlere ve ruhsal karışıklıklara değil gerçeklere dönelim… İşte gerçekler… İşte Allah’ın ayetleri… Apaçık… Billur bir bardaktaki tertemiz su misali… Var mı Kuran gibisi…

Bedenini büyüterek cehennemi doldurmayı dileyenleri çağın imamı zannedenlerin şu ayetten haberi yok mu?

50 Kaf 30 O gün cehenneme: “Doldun mu?” deriz. O ise: “Daha yok mu?” der.

Allah’tan (sözde) cehennem dileyenleri önder kabul edenlerin Allah’a cehennem ve azab konusunda nasıl dua edileceğini örnekleyen şu ayetlerden haberi yok mu?

3 Al-i İmran 16 Onlar ki: “Rabbimiz, biz inandık, günahlarımızı bağışla ve BİZİ CEHENNEM AZABINDAN KORU” derler.

2 Bakara 201 Kimi de, “Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. BİZİ ATEŞİN AZABINDAN KORU” der.

3 Al-i İmran 191 Onlar ki, gerek ayakta, gerek otururken ve gerekse yanları üzerinde yatarken Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında inceden inceye düşünenler “Ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın, seni bütün eksiklerden tenzih ederiz; o halde BİZİ O ATEŞ AZABINDAN KORU.

25 Furkan 65 Ve onlar ki: “Ey Rabbimiz, CEHENNEM AZABINI BİZDEN SAVUŞTUR Gerçekten onun azabı defedilemez bir beladır.”

Herkesi cennete doldurmayı dileyenleri şeyh edinenlerin şu ayetlerden haberi yok mu?

7 Araf 179 Andolsun ki, cin ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, onunla gerçeği anlamazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır ama onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvan gibidirler, hatta daha şaşkındırlar. İşte o gafiller ancak bunlardır.

3 Al-i İmran 162 Allah’ın hoşnutluğunu izleyen kişi Allah’ın gazabına uğrayan ve barınağı cehennem olan kişiyle aynı mıdır? Ne kötü varış yeridir o!

Kendini Allah’tan bile şefkatli ve merhametli zannedenleri Allah’ın dininin dindarı zannedenlerin şu ayetlerden ve Allah’ın adaletinden haberi yok mu?

68 Kalem 35,36,37,38 Biz müslümanları suçlular gibi yapar mıyız hiç? Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yoksa bir kitabınız var da onu mu okuyup duruyorsunuz? Ve içinde her dilediğinizi bulabiliyorsunuz?

9 Tevbe 109 Peki, binasını Allah’tan gelen bir sakınma duygusu ve hoşnutluk üzerine kuran mı hayırlıdır yoksa binasını sel artıklarının ucundaki yarın kenarına kurup da onunla birlikte cehenneme yuvarlanan mı? Allah, zalimler topluluğuna kılavuzluk etmez.

32 Secde 13 Biz dileseydik, her benliğe hidayetini elbette verirdik. Fakat benden şu yolda söz hak olmuştur: “Yemin olsun, cehennemi tamamıyla cinlerden ve insanlardan dolduracağım.”

İnsanları Allah yolunda putlaştırarak Allah’ın dosdoğru yoluna varacaklarını zannedenlerin şu ayetlerden hiç mi haberleri yok?

29 Ankebut 25 İbrahim dedi: “Şu bir gerçek ki, siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşturmak için Allah’ın berisinden putlar edindiniz. Sonra, kıyamet gününde birbirinizi tanımaz olacaksınız, bazınız bazınıza lanet edecek. Hepinizin varacağı yer cehennemdir; hiçbir yardımcınız da olmayacaktır.”

17-İsra 39 Bunlar, Rabbinin sana, hikmetten vahyetmiş olduklarıdır. Allah’ın yanına başka tanrı koyma ki, kınanmış ve kovulmuş bir halde cehenneme atılmayasın.

18 Kehf 102 Küfre sapanlar, beni bırakıp da kullarımı veliler edineceklerini mi sandılar. Biz cehennemi bir konuk evi olarak inkârcılar için hazırladık.

Allah’ım bizi cehennemden ve her türlü azabından muhafaza et. Bizi dosdoğru yoluna erişen ve o yoldan ayrılmayan kullarından eyle. Bizi Kuran’ı ve yarattığın herşeyi hak ettiği biçimde okuyan ve anlayan kullarından eyle. Bizi şeytanın ve nefsimizin fısıltılarına uymaktan koru. Bizi taklitten uzak tut. Sorgulayan, araştıran, bilme peşinde koşan ve bilerek teslim olan kullarından eyle. Duman halindeki gökyüzüne ve yeryüzüne isteyerek ya da istemeyerek gelin dediğinde, her ikisinin birden isteyerek geldik dedikleri gibi, biz de sana isteyerek geliyoruz, ne olur bizi geri çevirme. İlmimizi, ilmimizle beraber imanımızı, idrakımızı, takvamızı, güzel ahlakımızı, makbul ve güzel işlerimizi, kalp huzurumuzu, gönül huzurumuzu, kalbimizin mutmain oluşunu, sabrımızı, bereketimizi, selametimizi, ruh ve beden sağlığımızı, iç ve dış güzelliğimizi, maddi manevi zenginliğimizi, her iki dünya saadetimizi ve bizim bilmeyip de senin bildiğin tüm iyilik ve güzelliklerimizi artır. Senin her şeye gücün yeter.

Kalemzade | Cengiz Yardım


0 yorum

şimşek · 18 Eylül 2013 17:30 tarihinde

bu güzel sunuma imzamı attım.

ama
Beyazid-i Bistaminin sözlerine değil….

aklını kullanmayan Beyazid-i Bistamiler için bakın ALLAH ne yaparmış
Allah, pisliği, aklını kullanmayanlar üzerine bırakır. yunus 10 / 100

saygılarımla

  ugurbesiktepe · 19 Eylül 2013 19:00 tarihinde

  Güzel bak üslubunu düzeltmişsin şimşek. Demekki arada bir uyarılmak iyiymiş!!!

   şimşek · 20 Eylül 2013 08:37 tarihinde

   aynı sertlikte yazdım.ugur anlamamışsın yine…kısa yazdım diye yumuşadım zannetme …
   iyi bak tekrar oku belki anlarsın.

  Kalemzade Kamil · 22 Eylül 2013 12:11 tarihinde

  Gerçekten de yağdırıyor, şimşek abi. Allah’ın değil de onun bunun sözlerine daha çok itibar edip, sözlerin en güzeline uymayanların düştüğü komik ve acınası durumlar bile bunun örneği. İnsanlar yaptıkları işlere şöyle bir geri çekilip biz ne yapıyoruz diye bir bakabilmeyi başarabilseler kendileri de başlarına yağan pisliği görecekler ama ne yazık insanların çoğu şirk koşmadan Allah’a iman etmiyorlar.
  Selamlarımla…

Pabuç · 18 Eylül 2013 18:29 tarihinde

Amin

metin durali · 18 Eylül 2013 21:26 tarihinde

Rahman ve Rahim olan Allah ( esirgeyen ,bağışlayan ) nasıl olurda böyle bir cehennemi yaratır ve etleri tekrar tekrar yaratıp yakar sizce herhangi bir KANI varmı belleklerde ?

burhan · 18 Eylül 2013 21:54 tarihinde

Delinin biri bir kuyuya bir taş atmış,kırk akıllı çıkaramamış diye bir söz var.Ama inanıyorumki o taş o kuyudan günün birinde mutlaka çıkarılacaç.
Saygılar

  Kalemzade Kamil · 22 Eylül 2013 12:16 tarihinde

  Burhan kardeş, haklısınız da o kadar çok taş atılmış ki kuyulara bir değil bin değil. Kuyunun suyu görünmez olmuş. Su görmeyen herkes de bu taşları kuyunun suyu yerine gerçek ürünü zannediyorlar. Çıkar çıkar taşları bitmiyor. 🙂 Selamlarımla…

greateast · 18 Eylül 2013 23:55 tarihinde

Amin!

kahve telvesi · 19 Eylül 2013 08:01 tarihinde

Amin….. Allah’ım içimize huzur, yüreğimize genişlik ver…

Fikret Arman · 19 Eylül 2013 11:06 tarihinde

“Yeryüzündeki tüm ikiyüzlülerden Allah’a sığınırım.”

Kalemine sağlık Kamil Kardeşim… Allah’ın Kitab’ını, ayetlerini ve O’na inandıklarını söyleyen yeryüzündeki ikiyüzlüleri o kadar güzel anlatıyorsun ki, birazcık aklını kullananın dahi ufkunun açılmaması imkansız.

Allah razı olsun Kardeşim… Selam ve Dua ile,

  Kalemzade Kamil · 22 Eylül 2013 12:19 tarihinde

  Allah sizden de razı olsun Fikret abi. Siz de bizim gibi kardeşlerinize gönül serinliği ve cesaret veriyorsunuz. Selam ve saygılarımla…

ugurbesiktepe · 19 Eylül 2013 19:14 tarihinde

Daha bugün işyerinde iş arkadaşım bir abiyle tartıştık bana abdul kadir geylani nin bir kişiyi dirilttiğini söyledi çileden çıkarttı beni. Dedim ki ben kitabımda öyle birşey göremiyorum. Sen bunu nereden uydurdun şimdi. Delilin nedir? Bana rivayetten başka şey anlatamadı. Bak dedim bnim kitabımda sadece isa peygambere o özellik verilmiştir başka hiç bir peygambere verilmemiştir hatta muhammed peygamberin dahi yoktur öyle bir mucizesi dedim. Bana cevap olarak Allah dilerse olur dedi. Şüphesizki Allah dilerse olur. Ama kuranda isa peygamber için Allahın kelimesi deniyor dedim. Haliyle Allahın kelimesi olduğu için ölüye diril demesiyle ölünün dirilmesi haktır. Çünkü Allahın kelimesidir. allahın izniyle dirilir dedim. Ama abdul kadir geylani dediğin kişi Allahın kelimesi miydi? Dedim. Hayır dedi. Eee dedim o zaman daha ne ne dirilmesi? Ee işte o evliyada , Allahın veli kuluda saydııı döktü. Tamam dedim evliya olsun Allahın veli kulu olsun onu sevelim ona ölçüyü aşmadan saygı duyalım dedim ama ölüleri diriltirdi demeyelim dedim. Dedim dedim dedim… Ama duyan mı var? Düşünen mi var? Ahhhh ahhhh. Allah katında yaratılmışların en kötüsünün aklını kullanmayanlar olduğunu bir bilseydi .

  Kalemzade Kamil · 22 Eylül 2013 12:27 tarihinde

  Uğur, paylaşımınız için teşekkür ediyorum. Bence Kuran’ı hepimiz daha çok ve daha iyi okuyup daha çok tefekkür etmeliyiz.

  Bir de lütfen artık şimşek abiyle yaptığınız tartışmayı uzatmamanızı tadında bırakmanızı rica ediyorum. Her ikiniz de benim ve diğer okurlar için değerlisiniz. Kendisinin yorumlarından eminim siz de bizim gibi çok faydalanıyorsunuz. Sizin de daha önceki gibi yorumlarınız bizim için faydalı oluyor. Gereksiz bir kırgınlık oluşmasın aranızda. Siz de temelde aynı düşüncede olmanıza rağmen bakışınızın açısını sorun yapmayın bence.
  Selamlarımla…

münevver · 29 Eylül 2013 13:22 tarihinde

yazı tümüyle mükemmel olmuş ama sondaki duanız beni benden aldı kamil kardeş..ellerine yüreğine sağlık..

metin durali · 2 Ekim 2013 12:45 tarihinde

Rahman ve RAHİM olan ESMA larını tanıdığımız Allah nasıl olurda cehennemde derileri yeniden yaratarak yakar diye soru sormuştum. Sanırım bunun cevabını kendinize bile veremediğinize göre kendinize göre bahaneler aramış olabilirisiniz. ben kendi görüşümü yazacağım .:
Allah ademi yaratıp ona RUH vermiştir. RUH u çok kimse Ademe verilen CAN olarak algıladığı için ve felsefe ile alakası olmadığı için Kurandada size RUH hakkında az bir bilgi verilmiştir. Sözünü görünce fazla üzerine düşmemiştir.
İdealist yani RUH çu felsefe ya bakalım RUH= eşittir DÜŞÜNCEdir.
bilinçtir,şuurdur. Biraz daha farklılaştıralım AKIL dır Yani O SONSUZ AKIL kendi RUHU ( aklı)ndan vererek Canlı türlerinden sadece İnsana kendi RUH undan vermiştir. Bu felsefi açıdan bakarsak SONSUZ AKIL dünya evinde kendi AKLI nı imtihan etmekte Onun ne yapacağına bakmakta hangisinin bedenlerde daha iyi işler yapacağına bakmakta ve AKLI imtihan etmektedir aslında.
Yani Kuranda defalarca DÜŞÜNÜN , Aklınızı çalıştırın, Aklını kullanmayanlara pislik akıtacağını söylemesi hep bu yüzdendir.
Cehennem konusuna gelince : Dünya hayatında çok sıkıntılarla kalkışan ve AKLINI YİTİREN bir çok insana denk gelmiş en azından okumuşuzdur.
Neden kuranda hayvanlara ve DELİ lere ceza olmadığını düşünmüşmü idiniz ?
İşte Dünya hayatında AKLINI KULLANMAYANLARIN, vicdansızların gideceği yer cehennemdir ve Allah AKLINI KULLANMAYAna ve vicdansızlara vereceği CEZA
aslında AKILLARINI YİTİRMESİ dir. Çünki hiç bir RUH o azaba ve ateşe dayanamayacak ve AKILLARINI yitireceklerdir.
Allah SONSUZ olduğu için RUH ta ebedi kalacağı ile bu AKIL larla sonsuza kadar kalmak istememekte ve onlara verdiği en değerli şeylerini YİTİRMELERİNİ istemektedir. Bununda sanırım tek seçeneği CEHENNEM ,ateş,korku ve azap olması gerektiğini düşünüyorum.
Şöyle tarikatlara bakın,toplumlara bakın şu an Suriyeye kafa kesenlere bakın, gazetenin 3. sayfalarını okuyun öyle AKIL sızca şeyler göreceksiniz ki.
CEHENNEM= o değerli şeyin AKLIN YİTİRİLECEĞİ mekandır. hala aklını kullanamayanlardansanız ZİHNİYET inizi sorgulayın.

  Kalemzade Kamil · 2 Ekim 2013 14:08 tarihinde

  Metin Durali Bey; Sorunun cevabını kendinize bile veremediğinize göre demişsiniz… Beni mi kastettiniz yoksa yazı gereği ikinci bir şahsı mı bilmiyorum ama eğer bu sözünüz şahsımaysa bu noktada haksızlık etmiş olabileceğinizi göz önüne almalısınız. Neyse onun üzerinde durup da sizi üzmeyeyim. Olur böyle şeyler. Bazen ben de maksadımı aşan şekilde yorumlara cevaplar verebilirim. Sorun değil.

  Aklın denenmesi ve diğer yaratılmışların neden cezalandırılmadığı ve de cehennemin teşbihi ve manasal tarafı ile ilgili olarak sizden çok da farklı düşünmüyorum. Ancak ben prensip olarak tevilden mümkün mertebe kaçınıyorum. Bu konuda arapça çalışmalarımı ilerlettikten sonra oluşacak gönül mütmainliğiyle belki kendi çapımda açıklamalara girebilirim. Yine de müteşabih ayetlerin mecazında gösterilenlerin cismi olmadığı hususunda, üzerinde düşünülüp gerçek manasının anlaşılması gerektiği yönünde tamamen sizinle aynı fikirdeyim.Sizi kastetmiyorum ama oluşan tevilde maksattan ileri gidenleri de görüyorum net aleminde. Açıkçası bunun da yeni bir fitne olabileceği hususunda endişeliyim. Yoksa ayetlerin arka planında yatan gerçekleri anlama hususunda ben de gayretliyim. Hatta yakında başlayacağım bir yazı dizisinde İncil’le Kuran arasında bir mecaz alışverişi olduğunu İncil’in de Kuran gibi kitap ehlince iyi okunup anlaşılamadığını açıkladığım bir incelememi yayınlayacağım. Neyse..

  Daha önce sizin diğer yazılarınızdan da okudum. Az çok biliyorum. Tv programı ve videonuzu bulamadım. Onların linki varsa yazarsanız sevinirim. Tevilleriniz ufuk açıcı. Özellikle İbrahim kıssası ile ilgili çözümlemenize bayıldım diyebilirim. Gerçekten çok ciddi çalışmalarınız olduğunu görüyor ve takdir ediyorum.
  Ancak birkaç hususu bir dost bir arkadaş ve de bir kardeşiniz olarak kabul ederseniz size hatırlatmak ve benim ve sizin çalışmalarınız arasındaki farkı ve aslında çoğunlukla çatışmadığını belitmek istiyorum.
  Örneğin bu yazımda Allah’ın adaleti’ne vurgu yaparak birtakım hurafeler ve şirk konusunda ve kendi tecrübe ve düşüncelerim çerçevesinde yine kendimce ortaya bir uyarı yaptım. Ben cehennemin tevili ile sizin gibi bir açıklamayı getirmedim yazımda. Sizinle bu konuda at yarıştırmak gibi bir hedefim de yok. Aksine sizin çalışmalarınızı beğeniyor ve saygı duyuyorum.

  Özellikle müteşabih olduğunu hissettiğim ayetler üzerinde tevilden çok alacağımız derslere odaklı yazılar yazmaya gayret ediyorum. Benim yazılarım kısaca insanlara “Kuran’ı okuyun” demektir. Bir yöneltmedir. “Ben en iyisini bilirim” değil, “siz de öğrenebilir okuyabilirsiniz”dir. Hedef kitle siz ya da kendine Kuran’ı rehber edinmişler değil, daha ziyade Kuran’ı okumak isteyen ve istemeyenlere okunup anlaşılabileceğini tebliğ etmektir. Bu esnada Allah’a şükür ki Kuran yolunda gidenler için de hissi bir gönül paylaşımı oluyor.

  Geleyim tekrar size… Ben de bazen size yakın davranışlar sergiliyorum olabilir eleştirilere. Böyle olduğunda siz de bir kardeşiniz olarak beni ikaz edebilirsiniz. Sizin ikazınızdan kırılmam. Demem şu ki; siz de eğer yaklaşımınızı “beni bir türlü anlayamıyorlar” çizgisinde öfkeli sözlerle devam ettirirseniz istemeden insanları kırıyor olabilirsiniz. Hele size yaklaşmak isteyene “bak ben doğruymuşum değil mi” gibi yaklaşırsanız (ki böyle dediniz demiyorum, bu da benim mecazımdır) anlatmak istediğiniz en doğrular bile “acaba” olarak kalıyor zihinlerde.

  Neticede ilimde derinleşmeye ve doğru tevile gayret ediyorsunuz. Aklınızı özgürce kullanma ve derinleştiğiniz hususları tebliğ etme peşinde olduğunu takdirle müşahade ediyorum. Bu yüzden insanların “acaba” demesine aşırı tepki göstermemeli ve zorlama olarak hissettirmemelisiniz diye düşünüyorum. Siz öyle yapmadığınızı düşünseniz de bizde böyle bir algı oluşuyor. Belki size göre gerçek tevil sizin bulduğunuzdur, doğrudur da. Ama unutmamamız gereken bir şey var: İnsanların görünür mecazın peşine takılıp gitmesi ne kadar yanlışsa, mecazların en doğru tevilini de Allah’ın bildiğini unutmak aynı derecede yanlış olabilir.

  Lütfen gönül koymayınız. Sözlerimi saygısızlık olarak değil bir kardeş tavsiyesi olarak alırsanız beni de sevindirmiş olursunuz. Her zaman sitemde sizi görmekten mutluluk duyarım. Teşekkürlerimle…
  Saygılarımla…

hira · 21 Kasım 2013 16:45 tarihinde

Dün tesadüfen rastladım yazılara bunda da bir hayır vardır diye düşünüyorum.Ben daha ne yazık ki kendimi sorgulama ve kitabımızı okumaya başlayıp da anlayamayanlardanım.Özellikle cehennem ve kabir aklımda kocaman bir soru işareti.Neden bunlar çünkü bazı yaşadıklarımdan dolayı bu dünya hayatında birçoğumuzun belki de arkasına saklandığı psikolojik problemlere sahibim.Bunları inancımla yenmeye çalışıyorum.Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım lütfen akıla ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim.

Kalemzade Kamil · 21 Kasım 2013 18:34 tarihinde

1-Fatiha 5 Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen’den yardım dileriz.

2-Bakara 2 Bu, (Kuran) kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici bir kitaptır.

20-Ta-Ha 123 Size benden bir yol gösterici geldiğinde, kim benim yoluma uyarsa o sapmaz ve perişan olmaz.”

22-Hac 78 Ve ALLAH uğrunda gereken çaba ve gayreti gösteriniz. O’dur sizi seçen. O, babanız İbrahim’in yolu olan bu dini, sizin için güç ve ağır kılmadı. Elçinin size tanık olması, sizin de halka tanık olmanız için, sizi, daha önce de şimdi de “müslümanlar = teslim olanlar” olarak adlandıran O’dur. Namazı gözetin, zekatı verin ve ALLAH’a sarılın; Mevlanız (Sahibiniz) O’dur. Ne güzel sahip ve ne güzel Yardımcıdır!

Hira · 21 Kasım 2013 21:07 tarihinde

Teşekkür ederim.Bazen bazı konularda ALLAH ‘ın bazı insanları aracı kılıp karşılaştırdığına çok inanıyorum.ALLAH bazen cevapları hiç ummadığınız yerlerden gönderebiliyor.Yaptığınız çok güzel ALLAH yolunuzu açık etsin.

KaaN · 25 Kasım 2013 10:50 tarihinde

Metin DURALİ bey…..

Allah ademi yaratıp ona RUH vermiştir. RUH u çok kimse Ademe verilen CAN olarak algıladığı için ve felsefe ile alakası olmadığı için Kurandada size RUH hakkında az bir bilgi verilmiştir. Sözünü görünce fazla üzerine düşmemiştir.
İdealist yani RUH çu felsefe ya bakalım RUH= eşittir DÜŞÜNCEdir.
bilinçtir,şuurdur. Biraz daha farklılaştıralım AKIL dır Yani O SONSUZ AKIL kendi RUHU ( aklı)ndan vererek Canlı türlerinden sadece İnsana kendi RUH undan vermiştir.

demişsiniz… bu denklemde bir sıkıntı var…. ben şöyle düşünüyorum….

RUH sadece = DÜŞÜNCE veya = AKIL değildir….

Adem yaratıldığında Rabbimiz tarafından bazı şeyler öğretilerek aklı oluşmaya başlamıştır….

mesela bebekler anne karnında ruh verilir sonradan görerek okuyarak hissederek sorgulayarak düşünerek aklı oluşur.

bazı sebepler den dolayı akıl yeteneği olmadan doğan çocuklar aklını geliştiremez kullanamaz. bu sebepten dolayı Rabbimiz onları sorgulamaz dini konularda mükellef sayılmazlar ayrıca bizlerde sorgulamayız cezai ehliyetleri bile yoktur….. AKIL olmadan da RUH var olabilir……

Böyle durumdaki insanlara sizin söyleminizin tam tersi bir durum yani Rabbimiz kendi ruhunu (aklı)nı vermemiş oluyor ki kurana da ters bir söylem oluyor…………

Doğru RUH hakkında bize az bilgi verilmiştir….

RUH kompleks karmaşık bir yapı olabilir. ”KENDİNİ GELİŞTİREBİLEN YETENEK AĞACI GİBİ DÜŞÜNÜN”
DUYGU+DÜŞÜNCE+AKIL+KİN+NEFRET+BİLİNÇ+ŞUUR+KALP GÖZÜ+VİCDAN+GAYB’LA BAĞLANTI + VS.. olabilir….

bunlardan bazılarının olmaması veya kaybetmen durumunda bile RUH’ a bir şey olmaz ruh ölümsüzdür….

AKLINI sonradan kazanıp kaybedebilirsin de…
KALP GÖZÜNÜ sonradan kazanıp kaybedebilirsin de..
DUYGU’larını keskinleştirip köreltebilirsin de..
BİLİNCİN ŞUURUN kapanabilir açılabilir de….
VİCDAN’lı olabilirsin olmayabilirsin de.. vs..

dikkat ettiniz mi bazen duygular aklınızı kullanmayı engeller, bazen de akıllı davranır duygularınızın sizi yönetmesine izin vermezsiniz.

Bunların hepsi ruhu etkiler iyi yada kötü iyisi kuranda kötüsü kuranda RUH’unu iyi geliştirirsen cennete kötü geliştirirsen cehenneme……

Gelelim cehenneme elbette o AKIL almaz dehşetin içinde olmak elbette AKLIN yitirilmesine sebeb olabilir..
Güzel RABBİM aklını kullanamayan dünyadaki kulunu sorgulamazken cehennemde aklını kaybedene ne amaçla azap etsin ??

Onların derilerini tekrar giydiririz derken derilerde yanmış sinir uçlarını tekrar var edeceğini alıyoruz.
vücudumuzun herhangi bir yerindeki ağrıyı sinir uçlarının beyne verdiği uyarıyla aklımızla algılıyoruz…
sinir uçlarını cehennemde AKLI olmayan için neden tekrar tekrar var etsin… Rabbim sinir uçlarını var ederken derileri yaratırken aklıda tekrar yaratacak….

o pişmanlığı yaptığı hataları isyanını tekrar tekrar AKLIYLA düşünüp azap görecek…

cehennem azap yeri cennet mutluluk yeri; Akılların sürekli alınması cehennemliklere merhamet rahmet olmaz mı cehenneme ters bir durum…. cehennemliklere bir umut aklın alınması ters bir durum…..

Oysa CEHENNEMLİKLERİN gayet ciddi aklı başında kendi aralarında tartıştıkları rabbimizle konuşmak istemeleri cehennemden kaçma planları cennetliklere konuşmaları KURAN’da birçok yerde geçmekte AKLI başında olmayan bunları yapabilir mi ?????

Metin DURALİ bey yazdıklarınızın çoğunda hep ters durumlar var yada ben mi öyle anlıyorum….

Mavi Gezegen · 20 Mayıs 2014 11:00 tarihinde

Arkadaşlar, (Kur’ana göre) Cehennemdeki konuşmalara bakılınca akıl-mantık-sorgulama vb. bir çok şey görülüyor. vücut-ruh-akıl hepsi bir arada. o yüzden sade batiniler gibi soyut-mecaz bir azap nede hurafelerle dolu azap kültürü pek ikna edici görünmüyor. Mütaşabih ayetler bunlar… öyle sanıyorum ki Allah’a yaklaşanlar, ilimde (takvada) derinleşenler meselenin kıyısından köşesinden bir şeyler sezebilir belki. Evet takvada derinleşenler, gece Rabbi’yle söyleşenler, O’nun huzurunda ağlayarak, umut ederek muhabbet edenler sanırım Cehennemi biraz daha bizden farklı biliyordur. Bu da akıl+ruh+bilinç+TAKVA’yla olan şeyler. Vesselam…. Adem

Görüşleriniz benim için önemli. Söz şimdi sizde.