On dokuz ve Tevbe Suresinin Son Ayetleri

Özetçe… Korunan kitap değil, zikirdir. Kuran’da 19 delili vardır… Büyük bir delildir. Görünürdür. İnkarı mümkün değildir. Ancak bu olağanüstü sistem, delillendirilen tarafları yanında, tek formüle indirgenememiş, henüz tam olarak açıklanamamış, ve tüm kitabı kapsayıcılığı net biçimde gösterilememiş biçimde argümanlar da içermektedir. Tevbe son iki ayetleri de bu sistemin delilidir. Bu ayetler aynı zamanda kendi içinde…