Müzzemmil ve Müddessir’in İzdüşümleri

Müzzemmil Suresinin İzdüşümü 1.Bölüm | İki Kelimenin Çoğunlukça Fark Edilmeyen Farkı 73 Müzzemmil 1- Ey elbisesine bürünen/sarınan, 74 Müddessir 1- Ey örtüsüne bürünen/gizlenen, 73’üncü ve 74’üncü surelerde genelde her ikisi de benzer biçimde “örtüsüne/elbisesine bürünen” olarak tercüme edilen “müzzemmil” kelimesi ile bir sonraki surede geçen “müddessir” kelimesi yakın anlamlara sahip olmakla birlikte aralarında bir nüans…

On dokuz ve Tevbe Suresinin Son Ayetleri

Özetçe… Korunan kitap değil, zikirdir. Kuran’da 19 delili vardır… Büyük bir delildir. Görünürdür. İnkarı mümkün değildir. Ancak bu olağanüstü sistem, delillendirilen tarafları yanında, tek formüle indirgenememiş, henüz tam olarak açıklanamamış, ve tüm kitabı kapsayıcılığı net biçimde gösterilememiş biçimde argümanlar da içermektedir. Tevbe son iki ayetleri de bu sistemin delilidir. Bu ayetler aynı zamanda kendi içinde…