Müzzemmil ve Müddessir’in İzdüşümleri

Müzzemmil Suresinin İzdüşümü 1.Bölüm | İki Kelimenin Çoğunlukça Fark Edilmeyen Farkı 73 Müzzemmil 1- Ey elbisesine bürünen/sarınan, 74 Müddessir 1- Ey örtüsüne bürünen/gizlenen, 73’üncü ve 74’üncü surelerde genelde her ikisi de benzer biçimde “örtüsüne/elbisesine bürünen” olarak tercüme edilen “müzzemmil” kelimesi ile bir sonraki surede geçen “müddessir” kelimesi yakın anlamlara sahip olmakla birlikte aralarında bir nüans…

On dokuz ve Tevbe Suresinin Son Ayetleri

19 Mucizesi Hakkındaki Görüşlerim… Paylaştığım her konuda olduğu gibi, çok konuşulan ve tartışılan “19 mucizesi” hakkındaki bu yazımda paylaşacağım görüşlerim de sadece beni bağlar. Ben böyle düşünüyorum diye kimse benimle aynı görüşü paylaşmak zorunda veya tam tersine benimle hizipleşmek durumunda değildir. Farklı fikirler varsa başımın üstünedir. Benimle aynı görüşte olsun olmasın Kuran’a sarılmış her muvahhid…