Ehlisünnetten Akıllı Bir Eleştiri

19 Bağlamında Hadis ve Kuran Eleştirisine Yanıt Geçenlerde tanımadığım birisinden Kurani bakışıma çeşitli eleştiriler yönelten bir mail aldım. Sözlerinden ehlisünnet geleneğe sıkıca bağlı olduğu anlaşılıyordu. Aynı zamanda Kuran’ı tek kaynak alan anlayışı çoğumuzun bildiği tanıdık isimler bağlamında ve özellikle hadislere yaklaşım kapsamında eleştiriyordu. Ve ilginçtir ki, eleştirisinde çok, hem de çok haklı olduğu yerler vardı. Kısaca…

On dokuz ve Tevbe Suresinin Son Ayetleri

Özetçe… Korunan kitap değil, zikirdir. Kuran’da 19 delili vardır… Büyük bir delildir. Görünürdür. İnkarı mümkün değildir. Ancak bu olağanüstü sistem, delillendirilen tarafları yanında, tek formüle indirgenememiş, henüz tam olarak açıklanamamış, ve tüm kitabı kapsayıcılığı net biçimde gösterilememiş biçimde argümanlar da içermektedir. Tevbe son iki ayetleri de bu sistemin delilidir. Bu ayetler aynı zamanda kendi içinde…