002:040-046 Sizde Bulunanı Doğrulayan Bir Elçi Geldiğinde Ona İman Edeceksiniz

Bu “hidayet” denilen nasıl bir şey? Onu nasıl fark edeceğiz? İnsanlık tarihinde buna dair örnekler var mı?

Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz ahdi/sözü tutun ki Ben de size verdiğim ahdi/sözü tutayım. Sadece benden çekinin/korkun.

Bu ahit/söz neydi?

Sizde bulunanı doğrulayıcı biçimde gönderdiğimizden emin olun. Onu inkarla/örtenlerin başında siz gelmeyin. Ayetlerimi/delillerimi basit bir eder için değişmeyin ve sadece benden çekinin.

Gerçek olanı sahte olanla karıştırıp bile bile gerçeği gizlemeyin.

Salatı (vahiyle olan bağlantınızı ve bu kapsamda farkında olduğunuz sorumluluklarınızı) ayakta tutun, zekatı verin (arınarak verin/vererek arının).

İnsanlardan iyi/doğru olmalarını istiyorsunuz da kendinizi unutuyor musunuz? Halbuki siz de kitabı okuyup duruyorsunuz. Hala akletmeyecek misiniz?

Akletmedikleri şey nedir?

Yılmadan/usanmadan ve salatla (vahiy gereği sorumluluklarınız yerine getirerek) Allah’tan yardım dileyin. Kuşkusuz bu Allah’a içtenlikle bağlananlardan başkasına ağır gelir.

İçten bağlananların niteliği nedir?

Onlar ki Rablerine kavuşacaklarını, O’na dönecekleri kavramışlardır.

Devamı…