002:026-029 | Dişi Sivrisinek

Bu kitabın gaybı bilen Allah’tan olduğunu kanıtlayacak örnekler var mı?

Şüphesiz Allah bir dişi sivrisineği ve onun fevkindekini/üstündekini/üst tarafındakini misal getirmekten utanmaz. İman edenler bilirler ki, o şüphesiz Rablerinden bir gerçektir. İnkâr edenler “Allah, bu misalle ne irade etmiş!” derler. Allah onunla bir kısmını delalette bırakırken, bir kısmını da hidayete erdirir. Onunla fasıklardan başkasını delalette bırakmaz.

Fasık ne demek? Fasıklar kimlerdir?

Onlar kesin biçimde anlaştıktan sonra, Allah’a verdikleri sözü bozan, Allah’ın kurulmasını istediği bağı koparan ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaran kimselerdir. İşte onlar hüsrana uğrayacaklardır.

Sizi yoktan var eden Allah’a nasıl nankörlük edersiniz! Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecek ve kendisine döndürecektir.

Yoktan var oluş bir anda mı oldu? Yoksa bizim de anlayabileceğimiz bir süreç mi söz konusudur?

O yeryüzündeki her şeyi sizin için yaratandır. Sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak düzenledi. O herşeyin bilgisine sahip olandır.

Yaratılış süreci içinde bizim yerimiz nedir?