002:001-025 | Kitaba Sor

En merhametli ve en koruyucu olan Allah’ın Adıyla…

Doğru yolu nasıl bulacağız?

A-L-M

Şu kitabın içinde hiçbir tutarsızlık yoktur. Onu rehber edinenler için yol göstericidir.

İman edenler kimlerdir?

Onlar bilmediklerinden emin olur, (Allah’a ve) gerçeğe olan bağlantılarını/gayretlerini ayakta tutar ve kendilerine verilen rızıktan başkalarına da verirler.

Onlar sana indirilenden de senden önce indirilmiş olanlardan da emindirler… Ve onlar Son’dan da kesin biçimde emindirler.

Onlar Rablerinden gelen bir rehberin takipçileridirler. Kurtulacak olanlar onlardır.

İnkar edenler kimlerdir?

Gerçeği yalanlayanlardır… Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Emin olamazlar.

Allah onların kalplerini ve kulaklarını kilitlemiştir. Gözlerinde perde vardır. Onları bekleyen azap büyüktür.

İnkar edenler neden bu hale gelmişlerdir?

İnsanlardan o kimseler, aslında emin olamadıkları halde Allah’a inandıklarını, varlığından emin olduklarını söylerler.

Böylece hem Allah’ı hem de gerçekten emin olanları kandırdıklarını zannederler. Oysa sadece kendilerini aldatmaktadırlar ve bunun farkında bile değildirler.

Bunların kalplerinde ayrımcılık/bölücülük hastalığı vardır. Allah da bu hastalıklarını artırmıştır. Yalancılıklarından dolayı onları bekleyen azap çok üzücü olacaktır.

Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın denildiğinde kendilerinin ıslah ediciler/düzelticiler olduğunu iddia ederler.

İyi bilin ki asıl bozguncular onlardır. Fakat bunun farkında bile değillerdir.

Onlara anlatamaz mıyız? Onları ikna edemez miyiz?

Ne zaman onlara “Siz de bu insanlar gibi emin olun” dense, “Biz hiç o aklı ermeyenler gibi inanır mıyız?” derler. Bilin ki asıl aklı ermeyenler onlardır. Ama bunun farkında değillerdir.

Emin olanlarla karşılaştıkları zaman “İnandık” derler. Şeytanları ile baş başa kaldıkları zamansa “Biz sizinle beraberiz. Onlarla alay ediyor, idare ediyoruz.” derler.

Allah da onlarla alay eder. Azgınlıkları içinde bocalamalarına süre tanır.

Onlar hidayete/doğru yola kılavuzlanmaya karşılık sapkınlığı satın almışlardır. Bu ticaretlerinde bir kazanç olmadığından doğru yolu bulamaz durumdadırlar.

Onların bu durumu olması gereken midir? 

Onların durumu karanlıkta ateş yakan kimsenin durumu gibidir. Ateş etraflarını aydınlatır aydınlatmaz, Allah onların ışığını yok eder ve onları karanlıklar içinde göremez halde bırakır.

Sağır, dilsiz ve kördürler. Artık doğru yola dönmezler.

Onlar hiç mi düşünemiyorlar? 

Onların durumu, karanlıkta gökgürültüsü ve şimşeklerle dolu bir yağmurun altında, ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkayan kimsenin durumuna benzer. Çünkü Allah kurduğu düzen gereği gerçeği yalanlayanları ister maddi ister mana yönüyle olsun her yönden kuşatmıştır.

Onlar hiç mi bir şey anlayamıyorlar?

Işık adeta gözlerinin görmesini engeller. Şimşek çaktığında aydınlık verince ışığında biraz yürürler. Ama ardından üzerlerine karanlık çöker çökmez oldukları yerde öylece kalıverirler. Allah dileseydi onların o kadarcık görme ve işitme duyularını da yok edebilirdi. Kuşkusuz Allah’ın her şeye gücü yeter.

Onlar gibi olmamak için ne yapmalıyız?

Ey insanlar… Kulluğunuzu sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize yapın ki bağlantıda kalasınız.

O ki sizin için yeri bir döşek, göğü de bir çardak yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. O halde, Allah’a bile bile ortaklar koşmayın.

Bu kitabın ve sözlerin Allah’tan olduğuna nasıl emin olacağız?

Eğer kulumuza indirdiğimizden şüphe duyuyorsanız, o zaman ona denk olacak bir bölüm/sure getirin. Eğer iddianız tutacaksa Allah’tan başka isteğiniz kadar yardımcı da çağırın.

Ama eğer bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız… o durumda gerçeği yalanlayanlar için hazırlanmış, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakınmaya hazır olun.

Doğru yolda gidenlere ne olacak?

Emin olup, güzel ve düzeltici işler yapanları altında ırmaklar akan saklı bahçelerle/cennetlerle müjdele.  Onlara bir yiyecek sunulduğunda “Bu daha önce yediğimiz şeydendir” derler. Onlara bir benzeri sunulmuştur. Onlar için tertemiz eşler vardır ve artık orada, süresiz kalacaklardır.

Bu kitabın gaybı bilen Allah’tan olduğunu kanıtlayacak örnekler var mı?