Elif Lam Mim

Allah’ın adıyla… Tanrımızın adıyla başlıyorsak unutmayacağız ki, O’nun en merhametli olduğuna gölge düşüren hiçbir açıklama O’nun demek istediğini demek değildir. Bize merhamet eden de O’dur, koruyup gözeten de. Bu durumda anlayacaksınız ve anlayacağız ki o tanrı Allah’tan başkası olamaz. Ne alimleriniz, ne ölmüşleriniz, ne melekler ne de yaratılmış herhangi başka bir canlı ya da cansız…

Dişi Sivrisinek Mucizesi

إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين 2-Bakara 26 İnnallâhe LÂ YESTAHYÎ en yadribe meselen mâ BEÛDATEN fe mâ FEVKAHÂ fe emmellezîne âmenû fe…

Fevkaladenin Fevkinde Bir Kuran Mucizesi | Sivrisinek

Kuran’daki Gerçek Sivrisinek Mucizesi… Makalenin revize edilmiş özeti için buraya tıklayınız ya da tamamı için aşağıdan okumaya devam ediniz. 1. Sivrisinek Mucizesine Dair Eski Çalışmalar Bakara suresi 26’ncı ayette geçen sivrisineğe atfen Kuran’da bir “sivrisinek mucizesi” olduğuna dair iddiaları defalarca duymuşsunuzdur. Gerçekten de var. Ancak bu mucizenin ne olduğunu, ayetle bağlamına dair delili ortaya koyan…

Yeryüzüne Halife

Makul Sorulara Makul Cevaplar Vardır… Yeryüzünde her yerde bir din olgusu vardır. Ateistlerin bile! Hatta benim anlayabildiğim kadarıyla ateistlerin asıl sorunu tanrının varlığıyla yokluğuyla değil, algıladıkları tanrının niteliğiyle, bir anlamda din adına yapılan işlerin iyi olması gereken bir tanrıya yakıştırılamaması ile ilgilidir. Ateistler ve yakın görüşlere sahip azınlıklar hariç hemen herkes Allah’ın dininin esaslarını gönderdiğine…

Bakara’dan İzdüşümleri

Düşünür müsünüz?… Düşünür müsünüz? Tevrat’ta ne yazdığından habersiz bir şekilde gelenekçi Yahudi din adamlarının taklitçisi avam münafıklara eleştiriye yönelik olan Kuran ayetlerinin günümüze izdüşümü nedir acaba? 2 Bakara 78 Onların bir kısmı da ümmîdir. Kitap nedir bilmezler. Bütün bildikleri, kendilerine anlatılan birtakım kuruntu ve uydurmalardır. Onlar sadece bir zan içindedirler. Düşünür müsünüz? Peygamberimiz zamanında Tevrat…

Raina Demeyin Unzurna Deyin

Kur’an’ın Kendi Kendisini Açıklaması… Kuran’ı her okuyanın anlayamayacağını, onu kendisi okuyup anlamak yerine daha önce onu okumuş, incelemiş ve daha önce bildiği ilimlerle yoğurmuş din adamlarının kitaplarından ve vaazlarından anlamaları gerektiğine inanan ve geleneksel (atalar) dini anlayışını kurtarmayı tercih eden kardeşlerimiz için; hadis, fıkıh, icma, ilmihal gibi bilgilerinden hatta tarih, dilbilgisi, psikoloji ve benzeri müspet…